2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Moterys prisiminė iškilias asmenybes

Vlada Čirvinskienė

Konferencijos dalyvės Marijonų
koplyčioje. Centre – rektorius
kun. mgr. Pavel Andžejevski

2012 metai buvo skirti išklilioms asmenybėms – Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui bei tautos dainiui prelatui Jonui Mačiuliui Maironui. Šie tautos švyturiai gimė ir brendo tuo sunkiu metu, kai mūsų tauta kentėjo carinę priespaudą, kai įvairiomis rusifikacinėmis priemonėmis buvo bandoma palaužti ir sunaikinti lietuvišką dvasią, tikėjimą bei istoriją. Tuomet lietuvių tauta nepalūžo, bet tautos žadintojų dėka visa širdimi, visa siela atsigręžė į savo kalbą, istoriją, tikėjimą, papročius ir tradicijas. Pasvalio Katalikių Moterų draugija (pirmininkė Aldona Petkevičienė) šias iškilias asmenybes minėjo įvairiais renginiais. Birželio pabaigoje organizavo konferenciją ,,ant ratų“, kurios  metu dėmesį skyrė Pal. J. Matulaičiui ir tautos dainiui prel. Maironui bei gyvenamosios vietovės istorijai.


Pagrindinis tikslas ir užsiėmimas – malda

Bronislava BUCHIENĖ

Šv. Mišios pradėtos Gyvojo rožinio
draugijos vėliavos įnešimu

Niekas nesako, kad penkerių metų vaikas – jubiliatas. Bet jis ir tokio amžiaus, anot psichologų, yra susiformavusi asmenybė, kuriai belieka mokytis ir tobulėti. Penkeri klubo, bendrijos, draugijos ar kitokios organizacijos gyvavimo metai – tikras įvykis ją sukūrusių ir joje veikiančių žmonių gyvenime, todėl Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Angelų karalienės, parapijos klebono kun. Rimanto Žaromskio globojama Gyvojo rožinio draugija iš tiesų gali didžiuotis sulaukusi pirmojo oficialaus jubiliejaus, nors realiai čia moterys ir vyrai rožinį kalba kone dvidešimt metų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija