2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kunigas iš Ukmergės

A†A kun. jubil. Antanas JOKŪBAUSKAS (1929 09 01–1954 09 12–2012 12 17)   

Kun. jubil. Antanas Jokūbauskas
Marijampolės specialiuosiuose
socialinės globos namuose

2012 m. gruodžio 17 dieną po sunkios ligos Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose mirė kun. jubil. Antanas Jokūbauskas.

Jis gimė 1929 m. rugsėjo 1 d. Ukmergės parapijoje. 1950–1954 metais studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Įšventintas į kunigus 1954 m. rugsėjo 12 d. buvo paskirtas ir tarnavo šiose parapijose: 1954 09 21 – Kauno Šv. Jėzaus Širdies parapijos vikaras; 1960 12 12 – Kėdainių Šv. Jurgio parapijos vikaras; 1962 06 04 – Milašaičių ir Ugionių parapijų klebonas; 1965 01 26 – Skarulių parapijos klebonas; 1969 12 20 – Šaravų parapijos klebonas; 1970 01 14 – Gasčiūnų parapijos klebonas; 1970 09 25 – Kėdainių parapijos vikaras; 1972 03 14 – Gruzdžių ir Šiupylių parapijų vikaras; 1973 08 29 – Palonų parapijos administratorius; 1974 04 22 – Pociūnėlių ir Palonų parapijų administratorius; 1991 01 31 – Pašvitinio parapijos klebonas; 1991 06 10 – Pašvitinio ir Gasčiūnų parapijų klebonas; 1991 08 14 Gasčiūnų parapijos klebonas; 1992 02 12 – Veliuonos ir Juodaičių parapijų klebonas; 1992 04 09 – Veliuonos ir Raudonės parapijų administratorius; 1994 05 06 – Veliuonos klebonas, Raudonės ir Stakių parapijų administratorius; 1996 01 04 – Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas; 1997 04 02 – Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Kužių parapijų klebonas; 1997 11 04 – Klovainių parapijos klebonas; 1999 04 10 – Tytuvėnų parapijos klebonas; 2001 03 28 – Radviliškio ir Polekėlės parapijų klebonas bei Radviliškio dekanas; 2002 07 22 – Lygumų ir Stačiūnų parapijų klebonas. Nuo 2007 m. gegužės 22 d. kun. jubil. A. Jokūbauskas gyveno ir gydėsi Kauno arkivyskupijoje, nuo 2012 m. birželio 25 d. – Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose.

Velionis buvo pašarvotas Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje. Gruodžio 18 dieną po šv. Mišių kun. jubil. A. Jokūbauskas palaidotas Ukmergės kapinėse.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija