2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Humoristų juokas „Juokucyje“

Rūta Averkienė

„MTV“ žvaigždės – Irena Čeplikienė,
Birutė Akstinienė, Daiva Kielienė,
Vaclava Nanartovičienė ir Janina
Gecevičienė

Matuizos. Kultūros centro salė vos talpino žiūrovus, susirinkusius į respublikinį humoro grupių festivalį „Juokucis“, kuriame buvo švenčiamas vienos iš šmaikščiausių Lietuvoje humoro grupių – Matuizų „MTV“ – penkiolikos metų gyvavimo sukaktis. Žodžio kišenėje niekad neieškančios Matuizų humoristės jau penkiolika metų juokauja ne tik Varėnos rajone, bet ir visoje Lietuvoje, dalyvauja įvairiose humoro šventėse ir konkursuose. Ši grupė – daugkartinė konkurso „Juokis“ laureatė, ji ne kartą filmavosi televizijos laidose „Humoro akademija“ ir „Humoro vakarienė“.


Sutartinių giedotojų festivalis

TABARIŠKIAI. Gruodžio 22-ąją folkloro mylėtojai suvažiavo į Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčią, kur vyko ketvirtasis respublikinis sutartinių giedotojų ir folkloro grupių festivalis „Sesė sodų sodina“. Jo iniciatoriai yra Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius ir Neveronių kultūros centro meno vadovė Jolanta Balnytė. Šio festivalio tikslas – skatinti sutartinių gyvybingumo išsaugojimą ir populiarinti šį žanrą Kauno rajone. Į festivalį atvyko Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Etnomuzikologijos katedros vedėja Daiva Vyčinienė, kuri buvo viena iš sutartinių nominacinės bylos UNESCO rengėjų. Ji papasakojo šio unikalaus žanro istoriją, išskirtinius bruožus, atlikimo būdus. Be sutartinių giedotojų grupės „Trys keturiose“ (vadovė D. Vyčinienė), festivalyje dalyvavo Neveronių kultūros centro folkloro ansamblis „Viešia“ ir sutartinių giedotojų grupė „Jorė“ (Neveronys), „Sasutalas“ (Kaunas), Ringaudų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Ringutis“, Kauno tautinės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Ratilėlis“, Palemono vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Bitula“, Ringaudų kultūros centro folkloro ansamblis „Ringauda“. Kolektyvų vadovams buvo padėkota įteikiant suvenyrus bei naujas, gražiai iliustruotas knygas apie Kauno rajoną, kurias išleido Kauno rajono savivaldybės administracija. Po festivalio visi dalyviai ir svečiai buvo pakviesti į bendruomenės namus. Čia jų laukė garuojanti arbata bei vaišės.


Antrosios kunigo poezijos knygos sutiktuvės

Ona Striškienė

Kunigą poetą Justą Jasėną sveikina
archeologė Alfreda Petrulienė

Panevėžys. Sausio 18 dieną Panevėžio kraštotyros muziejaus Kryždirbystės salėje buvo pristatyta poeto kunigo Justo Jasėno antroji poezijos knyga „Artumų erčios“. Kunigas, kilęs iš Katinų kaimo Panevėžio rajone, dabar yra Alizavos, Salamiesčio bei Palėvenėlės bažnyčių (Kupiškio r.) administratorius.

Šios, kaip ir pirmosios poezijos knygos „Užmigdykite mus Ežeruos“, dailininkė yra panevėžietė Stasė Medytė. Pirmoji apie poeziją, žodžio meną kalbėjo renginį vedusi muziejininkė Vitalija Vasiliauskaitė. Trumpa, prasminga kalba susirinkusiuosius pasveikino muziejaus direktorius Arūnas Astramskas. Knygos pristatymo šventėje dalyvavo poeto motina, artimi giminės iš Katinų kaimo ir Panevėžio, Ramygalos Šv. Jono bažnyčios klebonas – poetas kan. Edmundas Rinkevičius – bei maironiečiai.


Trys Karaliai pradėjo skaičiuoti metus

Ieva Endriukaitytė

Renginio vedėja Lina Eringienė

Šakiai. Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias trijų karalių vardų raides: K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą. Vėliau žmonės ėmė ženklinti savo namų durų staktas, tikėdami, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija