2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šventoji šeima

Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų popieriaus plastikos paroda

Dr. Rimanta Adomaitienė,

Kauno menų darželio „Etiudas“ metodininkė organizatorė

Vaikų dailės parodos atidarymo
šventės programos vedėja Kauno
menų darželio „Etiudas“ auklėtoja
Dovilė Talačkaitė su darželio
mergaitėmis šokėjomis

Seminaro-parodos projekto rengėjos
(iš kairės): Kauno menų darželio
„Etiudas“ pedagogės Rimanta
Adomaitienė, Audronė Speičienė,
Rūta Jašinskaitė, Lina Statkevičienė,
Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“
auklėtoja Dainora Čižinauskienė,
lopšelio-darželio „Girinukas“
dailės pedagogė Renata Jurgelevičienė
ir menų darželio „Etiudas“
direktorė Regina Žukauskienė

Vaikų darbai

Vaikų dailės parodos atidarymo
šventė. Kauno menų darželio
„Etiudas“ šokių mokytoja
Audronė Speičienė su šokėjomis.

Užaugo kelios darželinukų kartos, kai Kauno arkivyskupijos buvusio vienuolyno patalpose Papilio gatvėje (ir kitose sakraliose miesto erdvėse) nuo 2000 metų Kauno menų darželis „Etiudas“ ir Ikimokyklinių įstaigų Dailės ugdytojų draugija kasmet organizuoja adventines vaikų dailės parodas. Šiemet surengta paroda – tryliktoji.

Šios vaikų dailės parodos ypatingos tuo, kad pirmiausia rengiame kvalifikacinius seminarus pedagogėms. Šiemet jie vyko devintą kartą. Seminarų metu mokomasi pažinti krikščionišką kultūrą, sakralaus meno ypatumus. Stengiamasi suprasti šiuolaikinio modernaus ir sakralaus meno esmę pasitelkiant menotyrininkų, dvasininkų, dailininkų mintis. Gilinamasi į Kristaus gimimo slėpinį, atskleistą pasaulio dailės šedevruose viduramžiais, renesanso laiku ir šiomis dienomis. Siekiama pajusti ir išgyventi adventinę nuotaiką. Pedagogės kviečiamos pamąstyti, ar mokome vaikus gerumo – ar ugdome aukštesniąsias dvasines vertybes, ar sudarome galimybes išbandyti, pajusti, pažinti dailės raiškos ypatumus? Seminaruose vaikų darželių auklėtojos, dailės mokytojos mokosi adventinę būseną išreikšti dailės meno kalba naudodamos paprasčiausią medžiagą – baltą popierių. Kiekvieno seminaro metu pedagogės išmoksta naujų dailės technikų, sukuria darbus, kuriuos jau septynerius metus panaudojame rengdami seminaro dalyvių darbų parodas Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Kasmet atrandame ir  išmokstame vis naujų balto popieriaus plastikos technikų, tinkamų ikimokyklinio amžiaus vaikams. Kauno darželių auklėtojos šiuose seminaruose mokėsi ne tik išnaudoti įvairias sauso balto popieriaus galimybes, bet lipdė iš šlapio popieriaus masės, susipažino su lakštinės grafikos technika – estampu. Pirmiausia iš modelino ar kartono darė klišę – kompoziciją šeimos angelo tema – ir ant atspaudams skirto popieriaus atspaudė. Po seminarų darželių auklėtojos, dailės pedagogės, dirbdamos ugdymo įstaigose, kartu su vaikais siekia pajusti, išgyventi ir išreikšti adventinę Šv. Kalėdų laukimo būseną dailės kalba.

Naudojamos minimalistinės dailės priemonės, atsisakoma spalvų, išorinių efektų. Buvo piešinių, grafikos darbų parodos, lipdyta iš molio, darytos individualios ir grupinės adventinės kompozicijos iš sauso ir šlapio, balto ir pilko įvairių faktūrų popieriaus. Surengtos vaikų saviraiškos akcijos sakraliose erdvėse, kurta darželiuose. Seminaro-parodos projektu siekta atskleisti ugdomąją Advento ir Šv. Kalėdų reikšmę. Kurdami kūdikėlio Jėzaus gimimo sceną, Advento vainiką ar kompoziciją šeimos angelo tema, vaikai mąsto apie tikėjimo prasmę, dvasinių vertybių poreikį. Juk darželinukai yra arti Dievo. Siekiant įprasminti Šv. Kalėdų laukimo laikotarpį – Adventą – žadinama vaikų vaizduotė, šventumo nuotaikos.

Šiemet vaikai kūrė Šventosios Šeimos (Prakartėlės) vaizdus. Būtent šeimoje įgyjama ir nemeilės patirtis – abejingumas, priešiškumas, kritika, pažeminimas, emocinis bei fizinis smurtas. Todėl šeima – psichologinių problemų, netinkamo elgesio, nelaimingo gyvenimo šaltinis. Kur mokytis sėkmingai gyventi šeimoje? Juozapo, Marijos ir Jėzaus šeimoje „visi žmonės gali matyti namų bendruomenės ir visų dorybių bei šventumo pirmavaizdį“ (Popiežius Leonas XIII). Šios šeimos asmenys ypatingi, tačiau turi visus kiekvienam žmogui būdingus bruožus. Jie išgyveno kiekvienai šeimai iškylančius sunkumus, tačiau juos visą laiką lydėjo paklusnumas Dievui, tarpusavio pagarba ir nuoširdūs santykiai.

Šių metų Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų balto popieriaus plastikos darbų paroda Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedros Bazilikos parapijos namuose (M. Valančiaus g. 4) veiks iki vasario 19 dienos. Ši ekspozicija rodo, kaip dabar, nuožmiu vertybių išbandymo laiku, šeimą jaučia, supranta, vertina maži vaikai. 2012 m. lapkričio 16 d. Kauno Pedagogų kvalifikacijos centre vykusiame seminare daugiau nei 150 pedagogių mokėsi pažinti ir suvokti Šventosios Šeimos unikalumą. Po to Advento nuotaiką auklėtojos bei dailės mokytojos kūrė kartu su vaikais ugdymo įstaigose kalbėdamos apie kiekvieno iš mūsų šeimą ir apie Šventąją Šeimą.

Neišsemiama balto popieriaus plastikos technika. Skirtingi baltos spalvos tonai, subtilūs „piešiniai“ popieriaus juostele vos vos prisiliečiant, tirštos smulkių ar stambių juostelių gniūžtės, apibendrintos, statiškos tėčio, mamos ir vaikelio figūros išreiškia vaikų jausmus, išgyvenimus, norus. Šįkart popieriaus kaip siūlo (ar virvelės) pagalba vaikai iš 32 Kauno miesto ir rajono bei Jonavos, Alytaus ir Pravieniškių ugdymo įstaigų atskleidžia šeimos, kur vienas kitą myli, vaizdus ir mintis. Eksponuojami 256 vaikų darbai. Realius ir abstrakčius paveikslus papildo užrašyti vaikų žodžiai. Net graudu, kaip mažyliai trokšta meilės... Tai tikros jų gyvenimo akimirkos.

Šešiamečiai Dorotėja ir Arminas, sukūrę darbą „Marija ir Juozapas“, samprotauja: Marija ir Juozapas stovi tvartelyje, kur yra daug šieno. Čia bus saugu ir šilta susilaukti vaikelio. Vaikai džiaugiasi Marijos ir Juozapo meile kūdikiui vertindami iš savo vaikiškos patirties. Mintartas komentuoja savo darbą „Šventoji šeima“: Čia guli švelnus kūdikėlis. Stovi tėtis ir mama. Penkiametė Gabija savo darbą „Gimė kūdikėlis“ paaiškina: Kai gimė kūdikėlis, danguje švietė žvaigždės, Marija dainavo lopšinę. Šešerių Raminta darbelį „Gimė Jėzulis“ papildė savais žodžiais: Juozapas su Marija šoka apie kūdikėlį ir džiaugiasi, kad gimė. O šešiametės Milenos darbą „Šeima“ lydi auklėtojos užrašytos mergaitės mintys: Tėveliai rūpinasi Jėzuliu, nori, kad užaugtų didelis ir nesirgtų. Gimusiam kūdikėliui Jėzui, kaip teigia vaikai, meilę reiškia visa aplinka. Penkiamečio Egidijaus darbas „Šventoji šeima“ papildytas žodžiais: Kūdikėlį saugo baltos avytės. Kristupas savo darbą paaiškina: Jėzaus namas, kur jis miega. O lauke dega laužas, šildo lauką ir namus, kad visur būtų šilta. Penkerių metų Lukrecija darbeliu „Saldžių sapnų“ išreiškia savo ir Šventosios Šeimos santykį: Tėveliai rūpinasi gimusiu vaikučiu. Tėtis glosto vaikutį. Jis ruošiasi miegoti. Mama dainuoja lopšinę. Kai vaikutis užmigs, tėveliai nepaliks jo vieno. Mama ir tėtis bus šalia, nes vaikutį labai myli. Tėveliai mane ir mano brolį visada saugo. Šešerių metų Tauras darbą pavadina „Šeima“ ir apibendrina mintis apie šeimą: Kad būtų šeima, reikia vieno tėčio, vienos mamos ir vieno vaiko. Kartais vaikų gali būti ir daugiau, tada bus didelė šeima. Vaikai rodo savo meilę gimusiam Dievo sūnui. Šešiametis Emilis darbą „Šventoji šeima“ komentuoja: Jam šalta, aš apklojau. Viktorija savo kūrinį „Dievo vaikas miega“ paaiškina: Ten miega Dievo vaikas. O kad nebūtų tamsu, pakabinau lempą. Už lango sninga. Vaikų kūrinėlių paaiškinimai atskleidžia jų vertybinę orientaciją, santykį su tikėjimu, Jėzaus pažinimą. Šešerių metų Viltė savo kūrinėlį pavadino „Stebuklinga žvaigždė“ ir paaiškino: Ta stebuklinga žvaigždė išpildė vaikelio norus, kad greičiau užaugtų. Ir vaikelis užaugo. Jis visuomet klausė tėvelių ir nesitikėjo, kad užaugs toks geras. Jis visą laiką padėjo tėveliams ir visiems žmonėms: padėjo atsikratyti pykčio, gydė ligonius ir išgelbėjo žmones nuo visokių vėtrų.

Nuoširdūs vaikų žodžiai ir paprasčiausia priemone (iš balto popieriaus juostelių) padaryti darbai žavi ir meniniu požiūriu ir yra šiuolaikinio vaiko gyvenimo, kuriame daug blogio, melo, netikrų dalykų, atspindys. Vaikai tebėra meilės, gėrio, tiesos skelbėjai. Vadinasi, jie turi puikius ugdytojus. Lietuvoje daug mamų ir tėčių, perteikiančių savo mažiesiems amžinąsias vertybes. Reikia dėkoti ir daugybei nuoširdžių pedagogių, gebančių su meile žiūrėti į vaiką, į jo meninę raišką, t. y. ugdyti, tobulinti, gerinti tai, kas glūdi vaiko prigimtyje.

Nuo 2004 metų kasmet rengiamų tradicinių projektų „Seminaras pedagogėms – vaikų dailės paroda“ sumanytojos ir vykdytojos yra Kauno menų darželio „Etiudas“ direktorė Regina Žukauskienė, metodininkė organizatorė Rimanta Adomaitienė ir Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ auklėtoja, dailininkė Dainora Čižinauskienė. Sėkmingai prisijungė ir „Etiudo“ vyresnioji auklėtoja, menotyrininkė Dovilė Talačkaitė bei „Etiudo“ dailės pedagogė metodininkė, dailininkė Lina Statkevičienė. Paskutiniųjų metų vaikų dailės parodų kuratorės – L. Statkevičienė ir Kauno ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos pirmininkė D. Čižinauskienė.

Audronės Antanavičienės, Virginijos Bielskienės ir Renatos Jurgelevičienės

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija