2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Dievo garbinimas su nešvaria potekste

Šių dienų kultūrinio ir religinio gyvenimo naujovės laukiamos ir skatinamos. Džiugina siekis atgaivinti religinį giedojimą, pagerinti jo lygį mūsų bažnyčiose, nes sunkiai atsigauna po ateizmo siautėjimo dešimtmečių. Šalčininkų rajono savivaldybės netikėtas rūpinimasis choriniu menu turėtų būti sveikintinas reiškinys, teikiantis vilčių ateičiai ir rodantis pavyzdį kitoms savivaldybėms. Organizatoriai į daugelį Lietuvos bažnyčių išsiuntė kvietimus dalyvauti jau antrame tarptautiniame festivalyje „Auksinė Šalčios juosta“. Jis vyks šių metų birželio 8–9 dienomis Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Oficialiai jį organizuoja Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia. Dalyviams suteikiama galimybė ne tik dalyvauti festivalyje, laimėti prizus, bet ir pasirodyti su savo programa kitose Šalčininkų rajono bažnyčiose. Įsivaizduojame gražų vaizdą, kai bažnytiniai chorai. pagal jau išsiuntinėtus pakvietimus atvykę ne tik iš Lietuvos parapijų, bet ir iš Lenkijos, Latvijos bei Baltarusijos, pasklis po visas rajono bažnytėles ir suvirpins tikinčiųjų širdis tobulu giesmės skambėjimu. Tai turėtų būti tikra atgaiva atkampesnių vietovių gyventojams.


Ištikimieji!

Tėvynė dar gyva.

Tai jūs ir visi kiti, kurie mus gali išgirsti.

Kurie vėl ateitų į Baltijos kelią, ištiesdami rankas kits kitam.

Atėjome tada ne dėl algų ir pašalpų, o kad Tėvynė nemirtų.

Prisiminkime ir priminkime tiems, kurių nebuvo. Tas milijonas tikrųjų piliečių neatėjo planuodamas, kaip mes paskui sukčiausime ir girtuokliausime. Kaip juodai pavydėsime ir nekęsime, vieni iš kitų tyčiosimės. Tokios minties nebuvo, jautėmės broliai ir seserys. Čia yra Lietuvos klausimas šiandien: ar ji bus, ar ne.


Socialdemokratai ir konservatoriai parodė galią

Antradienį Seimas nusprendė panaikinti parlamentarės, partijos „Drąsos kelias“ (DK) lyderės Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę. Prieš Seimo posėdį netoli parlamento pastato vyko mitingas, remiantis N. Venckienę. Pati Seimo narė posėdyje, kuriame buvo sprendžiamas jos likimas, nedalyvavo – akivaizdu, kad ją tikrai perdaug gniuždė emociniai ir psichologiniai išgyvenimai. N. Venckienei atstovavo DK pirmininkas Jonas Varkala, kuris perskaitė jos paruoštą kalbą. Pagal Seimo laikinosios komisijos siūlymą, nuspręsta leisti panaikinti N. Venckienės imunitetą ir leisti ją patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę. Sprendimas priimtas daugiausia valdančiųjų socialdemokratų (Lietuvos socialdemokratų partija, LSDP) ir opozicijoje esančių konservatorių (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, TS-LKD) bei Liberalų sąjūdžio (LS) balsais. Už balsavo 37 LSDP nariai, 10 liberalų ir 28 konservatoriai. Vieną kartą Seimas jau buvo panaikinęs N. Venckienės teisinę neliečiamybę, tąkart ją nuo baudžiamojo persekiojimo saugojo teisėjos imunitetas. Vėliau jos teisinę neliečiamybę naikino Vyriausioji rinkimų komisija, kai buvo įregistruota kandidate rinkimuose į Seimą. Šis kartas – jau trečiasis. Seimo posėdis prasidėjo nuobodžiai, bet greitai įgavo pagreitį. Seimo laikinosios komisijos pirmininkas Vytautas Saulis parlamentui pristatė rezoliucijos projektą, kuriuo siūloma panaikinti N. Venckienės teisinę neliečiamybę. Pirmininkaujančio A. Syso pastangomis Seimas net nepaprašė ką nors paaiškinti iš komisijos sprendimo. Netgi buvo uždrausta klausti komisijos pirmininko – atseit, visiems ir taip viskas aišku. Tokiai pozicijai ypač priešinosi Mečislovas Zasčiurinskas, tačiau jo pastangos nuėjo veltui – klausinėti komisijos pirmininko nebuvo leista.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija