2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Procesija Kaune

Didžiojo penktadienio vakarą keli tūkstančiai žmonių apmąstė Viešpaties kančią ir mirtį ant kryžiaus, su žvakėmis rankose eidami Kryžiaus kelio procesiją Kauno gatvėmis. Po Viešpaties Kančios pamaldų savo parapijose, jie rinkosi Laisvės alėjos pradžioje, prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Nuo čia prasidėjo ši beveik dvi valandas trukusi ir Arkikatedroje Bazilikoje pasibaigusi procesija.

Šventąjį Kryžių nešęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ paragino eiti tuo Viešpaties kančios keliu apgailint savo ir kitų žmonių kaltes. Procesijoje dalyvavo daugiau kaip dvi dešimtys miesto parapijose tarnaujančių kunigų, Kauno kunigų seminarijos klierikų, seserų vienuolių, bažnytinių institucijų, organizacijų darbuotojų. Kryžiaus kelio procesijoje šiemet dalyvavo ypač daug jaunų žmonių. Jie drąsiai viešai paliudijo esą krikščionys tam miestui, kuris po trijų mėnesių taps Lietuvos jaunimo dienų sostine. Procesijoje, kurią lydėjo ir netikėtai iškritęs sniegas, ėjo ir nemažai tėvų su vaikais, nepabūgusių žiemiškai šalto vakaro.

Viešpaties kančia keturiolikoje stočių, kurias skelbė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, apmąstyta žvelgiant į skaudžią šių dienų gyvenimo tikrovę, kur ir šiandien Viešpačiui bei savo artimui tebedaromos abejingumo, priešiškumo, nemeilės, prievartos, smurto, susiskaldymo žaizdos, prašant Viešpatį jo kryžiaus papėdėje gailestingumo malonės, drąsos nešti savo gyvenimo kryžius kartu su Juo. Šventojo Rašto tekstus skaitė vysk. Kęstutis Kėvalas, mąstymus – kun. Darius Vasiliauskas, o maldas – jaunimo atstovai. Giedojimui vadovavo sesuo benediktinė Celina Galinytė. Maldos, susikaupimo nuotaika lydėjo visą eiseną iki pat Arkikatedros. Prie jos durų apmąstę paskutiniąją Kryžiaus kelio stotį ir suėję į šventovės vidų, procesijos dalyviai beveik visą ją ir užpildė. Šiuos gausius dalyvius po bendros baigiamosios maldos arkivyskupas S. Tamkevičius palaimino Šventojo Kryžiaus relikvija ir padėkojo visiems už ištvermę.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija