2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Šv. Jokūbo atlaidai, košė ir aukcionas...

Linksmi agapės dalyviai

Kun. Virginijus Veprauskas
dovanojo subtilų,
intelektualų pamokslą
Autorės nuotraukos

Linksmi agapės dalyviai

Kun. Virginijus Veprauskas
dovanojo subtilų,
intelektualų pamokslą
Autorės nuotraukos

JONAVA. Pirmąjį rugpjūčio sekmadienį Šv. apaštalo Jokūbo parapijos tikinčiųjų bendruomenė minėjo titulinius parapijos globėjo atlaidus. Jie neapsiribojo vien iškilmingomis šv. Mišiomis miesto Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje, tačiau virto tikra, nuotaikinga švente, kurioje didžiausias dėmesys buvo skiriamas vaikams, jaunimui ir šeimoms. Net oras atlaidų dieną buvo tarsi užsakytas – šiluma ir saulė lepino iki pat vakaro. Aukoti šv. Mišių buvo pakviestas teologijos ir bažnytinės teisės licenciatas, Karmėlavos klebonas kunigas Virginijus Veprauskas. Jis tikintiesiems dovanojo subtilų, intelektualų, nepersmelktą moralizavimo pamokslą, kuriame kunigas kalbėjo ne tik apie Šv. apaštalo Jokūbo gyvenimą, bet ir apie aktualias šių dienų visuomenės socialines bei dvasines problemas. Šv. Mišių pabaigoje bendruomenei buvo pristatyti ir šeši asmenys pasauliečiai, ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalintojai, gavę vyskupo leidimą dalinti Komuniją liturgijos apeigų metu.

Po šv. Mišių tikintieji buvo pakviesti pasivaišinti agapėje, kuria rūpinosi dekanato „Caritas“ savanorės, paragauti košės bei giros, ir dalyvauti nuotaikingoje, katalikiško jaunimo parengtoje programoje, pasilinksminti su kaimo kapelos „Savi“ atliekama muzika bei šokiais.

Atlaidai tapo tikra švente jaunoms šeimoms. Joms buvo skiriamas ypatingas dėmesys – specialios zonos vaikams jų tėveliams garantavo visapusišką užimtumą visos programos metu. Mažieji buvo kviečiami piešti šventąjį Jokūbą, žaisti muilo burbulų lietuje, vyresniems įrengtos specialios karstyklės. Mažųjų tėveliai, parapijos darbuotojai ir savanoriai, visi susirinkę tikintieji buvo kviečiami dalyvauti „Protų mūšio“ žaidime ir pademonstruoti savo žinias apie Šv. apaštalą Jokūbą ir apie Jonavos parapiją. Stipruoliai išbandė savo jėgas virve tempdami pilną žmonių automobilį. Šioje užduotyje pergalę šventė jauna mergina, nurungusi net ir augalotus vyrus.

Atlaidų šventės dalyviams buvo pasiūlyta dalyvauti jau tradiciniame, įvairiose parapijos šventėse nuolat vykstančiame „nematomame“ aukcione – krepšyje paslėptą daiktą už didžiausią pasiūlytą sumą galėjo įsigyti bet kuris azartiškas šventės dalyvis. Visi atlaiduose dalyvavę Jokūbai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.

Šv. apaštalo Jokūbo atlaidai sutapo su parapijos vikaro kun. Giedriaus Maskolaičio gimtadieniu – jį ta proga pasveikino visi šventės dalyviai.

Nuotaikingas Šv. apaštalo Jokūbo atlaidų minėjimas tapo puikiu pavyzdžiu, jog katalikai sugeba ne tik melstis, bet ir šauniai pramogauti, minėdami svarbias bažnytines datas, o patiems tikintiesiems tai buvo proga dar labiau susivienyti išpažįstamo tikėjimo vardan.

Birutė Steponavičiūtė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija