2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Atlaidai ir koncertas-gegužinė

DRUNGELIŠKĖ. Gvaldų kaime, kur ošia žaliaskarės eglės, pušys, kur šalia vingiuoja Jūros upė, ramuma ir paslaptingumu apgobta stovi Drungeliškės koplyčia. Čia tradicija tapo kasmet paskutinį birželio sekmadienį vykstantys Švč. Jėzaus Širdies atlaidai, o po jų – koncertas-gegužinė. Šiemet birželio 30 dieną sunkiai pravažiuojamu miško keliu žmonės rinkosi į kasmet vis didesnį ir įdomesnį renginį. Šv. Mišias aukojo Telšių kunigų seminarijos rektoriaus sekretorius kun. Renatas Liuberskis, Pajūralio parapijos klebonas kun. Kazys Žąsytis ir Kvėdarnos klebonas kun. Juozas Rudys. Giedojo Šilalės kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis „Ex cordis“, akompanavo Lietuvos muzikos akademijos dėstytoja B. Vingraitė. Po šv. Mišių giesmėmis, dainomis ir nuostabiu balsu visus pakerėjo „Lietuvos talentų“ nugalėtojas M. Petrauskas. Į šventę buvo atvykę rajono mero pavaduotojas R. Vaitiekus, tarybos narys A. Ežerskis.

Po to vyko antroji, linksmoji renginio dalis – koncertas-gegužinė, kur grojo kapela „Sendvaris“ iš Gargždų, Traksėdžio kapela, dainavo Nevočių moterų ansamblis, merginų kvartetas ir šmaikščių žodžių nestokojanti „Zofija Padebesinskienė“ iš humoro grupės „Skardis“. Kaimų bendruomenės „Saulėtekis“ šeimininkės vaišino koše, namine gira. Įvairaus amžiaus susirinkusieji kartu dainavo, lingavo, poros sukosi šokio sūkuryje.

Pasisėmę dvasinio peno, pabendravę, giminės, kaimynai su puikia nuotaika jau vėlokai skirstėsi namo.

Vida Paulauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija