2016 m. spalio 21 d.    
Nr. 39
(2207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Bibliotekų metai

Sugrįžimas į Mykolo Kleopo Oginskio metus

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus
Komskis (dešinėje)Lilijai Valatkienei
(antra iš kairės) bei Vytautui
Jonui Juškai (kairėje) įteikia
knygelę „Pagėgių krašte su
mažąja Rambyno kalno laume Erda“

PAGĖGIAI. 2015-ieji buvo paskelbti kompozitoriaus, diplomato, rašytojo, politiko Mykolo Kleopo Oginskio metais. Tad pasitinkant tradicinę Pagėgių krašto šventę „Pagėgiai laiko labirintuose“, Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje suorganizuotas iškilus bei įsimintinas literatūros ir meno vakaras „Mykolo Kleopo Oginskio metus išlydėjus“. Atliepiant į renginio temą, iškilmingu vakaro pradžios akordu tapo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos muzikos skyriaus moksleivės Ivetos Steponavičiūtės (mokytoja – Marina Dvarvitene) pianinu skambintas M. K. Oginskio sukurtas polonezas d-moll Nr. 10. Renginio dalyvius ir svečius sveikino Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė, šiuo metu laikinai einanti direktorės pareigas. Ji teigė, jog šis M. K. Oginskio gyvenimo ir kūrybos keliui apžvelgti skirtas vakaras ypač gražia bei prasminga nata įsilieja į Pagėgių krašto šventę.


Apie Tėvo Stanislovo šviesą

Iš kairės: kun. Vincentas Tamošauskas
OFM Cap., bibliotekos direktorė Jovita
Šimkevičiūtė, kun. Eduardas Semaška,
knygos autorė Valentina Šereikienė,
Joniškio rajono savivaldybės mero
pavaduotoja Vaida Aleknavičienė,
Stasė Mickutė ir bibliotekos direktorės
pavaduotoja Violeta Vilčiauskienė

JONIŠKIS. Rugsėjo 15 dieną Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas – knygos „Tėvo Stanislovo saulė“ pristatymas. Vykdydami kilnų šviečiamąjį projektą „Misija: Tėvo Stanislovo gyvenimo keliais 2016–2017“, į renginį atvyko svečiai – knygos autorė, socialinių mokslų daktarė Valentina Šereikienė, Etninio paveldo bendruomenės „Kauno Veršva“ vadovė, filosofijos ir humanitarinių mokslų magistrė Stasė Mickutė ir teologijos mokslų daktaras, kunigas kapucinas Vincentas Tamošauskas.

Knyga skirta 10-osioms kapucinų vienuolio, kunigo Algirdo Mykolo Dobrovolskio (Tėvo Stanislovo) mirties metinėms. Per Tėvą Stanislovą pažinojusių, artimųjų, jo mokinių prisiminimus knygoje atskleidžiama neeilinė asmenybė, kurios šviesa nenustoja šildyti žmonių dvasios ir šiandien.


Skaitytojų kelionė romano herojų takais

Ekskursija senojo Vilniaus
„Silva Rerum“ takais

Panevėžio miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Skaitantis miestas“, kurio vienas tikslų yra skatinti domėtis Lietuvos kultūriniu ir literatūriniu paveldu, pusšimtis aktyviausių dalyvių praleido keliaudami. Paskutinį rugsėjo penktadienį jų laukė teminė ekskursija didžiulio populiarumo sulaukusio, skaitytojų širdis pavergusio, istorinio Kristinos Sabaliauskaitės romano „Silva Rerum“ takais.

Ištroškę legendų kelionės dalyviai leidosi į literatūrinę kelionę pėsčiomis pagal knygos autorės parengtą maršrutą. Pažintis su tuometiniu Vilniumi prasidėjo prie Katedros varpinės. Mus pasitiko profesionali gidė Danutė, kurios lūpose atgijo romano pasakojimai. „Vilnius prieš keturis šimtmečius buvo visai kitoks nei dabar: daug kartų sugriautas ir vėl atstatytas“. Gidė papokštavo, kad šis tas iš anų laikų liko ir tai apžiūrėsime tarsi laiko mašina nusikeldami atgal – į XVII amžiaus vidurį. Buvo devyni sustojimai. Vienas pirmųjų – Katedros Šv. Kazimiero koplyčia, joje vyko pagrindinių romano herojų – Jono Kirdėjaus Bironto ir Uršulės Norvaišaitės – vestuvės. Stabtelėjome prie Dievo Motinos paveikslo – stebuklingosios Sapiegų Madonos. Gidė pasakojo apie sudėtingą ir ilgą jo istoriją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija