"XXI amžiaus" priedas pagyvenusiems žmonėms, 2005 m. liepos 1 d., Nr. 3 (13)

PRIEDAIARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Parapijos siela

Danutė GALKIENĖ

Ir Sibire visada vadovavau
maldoms, mane net kunigu
vadino... – prisimena Aldona
Vasiliauskaitė, stovinti
prie Naujamiesčio
bažnyčios vartų
Juliaus VAUPŠO nuotrauka

Švč. Trejybės sekmadienį Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys po šv. Mišių su dovanėlėmis iš Romos ir Briuselio priėjo prie parapijos sielos – giedotojos, Gyvojo rožinio ratelių organizatorės Aldonos Vasiliauskaitės, pasveikino ją vardadienio proga, įteikė kuklias, iš toli atvežtas dovanėles, palinkėjo ir toliau būti uoliausiu Bažnyčios žmogumi.

Padėkojo Aldutė klebonui bei visiems ją sveikinusiems ir, nebepakėlusi žmonių žvilgsnių, nebepasiliko giedoti Švč. Mergelės Marijos litanijos, o duobėtu šaligatviu parėjo į namus. Ji mažoj širdies kertelėj parsinešė didelį džiaugsmą: ją pastebėjo, taip gražiai pasveikino, pagerbė! O jos darbeliai tokie paprasti. Kasdienis takelis į bažnyčią, giedojimas, maldos. Ji su šypsena kiekvieną sutinka, kiekvienam gerą žodį randa. Miestelyje visų gerbiama.


Motinos Širdis

Vida DŽIAUGYTĖ

Izabelė Urbonienė į gyvenimą
dorais žmonėmis išlydėjusi
savo vaikus, dabar dažnai
priglunda prie sodyboje parimusio
Rūpintojėlio, kurį drožti pradėjo
amžiną atilsį vyras Kazimieras,
o užbaigė sūnūs Adomas ir Kazys

Joniškio rajone, Ramoškių kaime, gyvenanti Izabelė Urbonienė, ką tik atšventusi gražų jubiliejų, turi kuo džiaugtis. Užauginti ir į gyvenimą išleisti šeši vaikai, jau sulaukta devyniolikos vaikaičių ir trijų provaikaičių.

Likimo išbandymai

Buvo 1948-ųjų birželio 22-osios rytas. Pažadino vyrų riksmai. Per porą valandų reikėjo susirengti tolimon kelionėn. Išvažiavo Izabelė į Sibirą su abiturientiška išleistuvių suknele. Ir nuo pirmų dienų rašė dienoraštį – ką valgė, kur sustojo. Gretimame vagone dardėjo ir būsimo vyro šeima. Gyvuliniai vagonai sustojo Buriat-Mongolijoje.


Ir Sibire sapnavo Lietuvą

Benjaminas ŽULYS

Antanas Žilėnas šiandien
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Ištrėmė, nes buvo darbštūs

Saulėtą Gedulo ir vilties dieną Kaune, Žaliakalnyje, Kapsų, Žemaičių ir aplinkinėse gatvėse, lietuviškų trispalvių vėliavų beveik nesimatė. Sakome – beveik, nes Pažangos gatvėje prie namo, pažymėto šeštuoju numeriu, ir kitoje tos gatvės pusėje trispalvės plevėsavo. Daugiau neteko išvysti, nors šių eilučių autorius apėjo ne vieną aplinkinę gatvę ir dar toliau.


Žmonėms yra ir bus reikalingas

Vytautas BAGDONAS

Bronius Tvarkūnas
yra daugybės amatų meistras

Apie daug ką dirbančius žmones lietuviai kartais sako: „Devyni amatai – dešimtas badas“. Tačiau apie Debeikių seniūnijos Meldučių kaimo gyventoją Bronių Tvarkūną niekas nekalba su pašaipa, nors jis yra daugybės amatų meistras: fotografas, metraštininkas, kraštotyrininkas, drožėjas, kryžių meistras, muzikantas, kultūros namų ansamblio dainininkas, bažnyčios choro choristas, Debeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastoracinės tarybos narys, Anykščių rajono politinių kalinių ir tremtinių organizacijos aktyvistas. Daug kas stebisi, iš kur sodietis semiasi energijos, visokių sumanymų. Juk pečius slegia daugiau kaip septynios dešimtys metų.


Prasmingas gyvenimo kelias ir dosni širdis

Rūta JONUŠKIENĖ

Tautodailininkė Zosė Bartašienė
prie jos nutapyto
kunigaikštienės Birutės portreto
Autorės nuotrauka

Utenos rajone, Vyžuonų miestelyje, gyvenanti tautodailininkė Zosė Bartašienė sausį šventė garbingą savo amžiaus jubiliejų – aštuoniasdešimtmetį. Šia proga Utenos kraštotyros muziejuje buvo surengta jubiliejinė Z.Bartašienės tapybos ir rankdarbių paroda, atspindėjusi įvairiapusį moters talentą ir įdomų gyvenimo kelią.


Prasmingas gyvenimas

Istorijos mokslų daktarei Nastazijai Kairiūkštytei –
70 metų

Stasė GAIDYTĖ

Nastazija Kairiūkštytė
1965 metais Dauguose

Nastazija Kairiūkštytė gimė 1935 m. birželio 30 d. Samaniškių kaime, Marijampolės apskrityje. Augo gausioje darbščių ūkininkų Stasio Kairiūkščio ir Onos Kleizaitės šeimoje. Vaikystėje teko patirti daug sunkumų padedant tėvams ūkio darbuose: ganyti gyvulius, auginti jaunesnes sesutes ir brolius. Į mokyklą jai teko eiti su klumpėmis arba basomis. Tai buvo sunkūs karo ir pokario metai. Istorikė prisimena: „Basa greičiau įveikdavau 8 km kelią į Veiverių gimnaziją“. Gimnaziją baigė 1955 metais.


Aukščiausia trijuostė sansevjera

Vilnietė Regina Maleckaitė
su savo gėle rekordininke – sansevjera
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotrauka

Agentūra „Factum“ prie Lietuvos kultūros fondo gavo paraišką registruoti augalininkystės rekordą – aukščiausią sansevjerą namuose šalia palangės užaugino vilniečiai Regina Maleckaitė ir Mykolas Usonis. Gėlė yra 1,58 m aukščio, lapai išsikeroję iki 94 cm skersmens. Penkiolikos metų trijuostė sansevjera (Sanseviera trifasciata) auga specialiai šiai gėlei pas puodžius užsakytame 40 cm skersmens ir 17 cm aukščio keraminiame puode. Trijuostės sansevjeros lapai statūs, tiesūs, blankiai žali su šviesesniais skersiniais dryžiais. Pasak M. Usonio, ši gėlė žydi retai, gal kartą per metus, trumpai ir labai kvepia.


Britų pora paminėjo 80-ąsias vedybų metines

Britų pora – 100 metų Florens
ir 105 metų Persis Erousmitai
birželio pradžioje atšventė
80-ąsias vedybų metines
EPA-ELTA nuotrauka

Didžiosios Britanijos sutuoktinių pora birželio pradžioje pateko į Pasaulio Gineso rekordų knygą, švęsdama 80-ąsias savo vedybų metines.

105 metų Persis Erousmitas ir 100 metų sulaukusi jo žmona Florens tapo ilgiausiai susituokusia pasaulio pora. Kai 1925 m. birželio 1 d. jie susituokė, Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II dar net nebuvo gimusi.

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija