„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2008 m. vasario 29 d., Nr. 1 (25)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Jūrų muziejaus įkūrėja

Jonas PETRONIS

Jūrų muziejaus Salako miestelyje
įkūrėja, Zarasų rajono kultūros
ir meno premijos laureatė
Jadvyga Vida Žilinskienė

Kad Zarasų kraštas garsėja ežerais, miškais ir upėmis, žino kiekvienas. Tačiau toli gražu ne visi žino, kad Salake veikia Jūrų muziejus. Nepriklausomybės atkūrimo dienos 90-mečio išvakarėse Zarasų rajono savivaldybės kultūros ir meno premija paskirta Salako krašto šviesuolei Jadvygai Vidai Žilinskienei.

Mokytoją J. V. Žilinskienę salakiečiai gerbia už tai, kad ji daugiau kaip pusę amžiaus paskyrė mokiniams ir mokyklai. Dar ir šiandien jos auklėtiniai, išsibarstę po visus Lietuvos kampelius ir net užsienio kraštus, su dėkingumu mini savo mokytoją. Ne tik už žinias, bet ir meilę gimtajai kalbai, savo kraštui ir jo žmonėms.


Nuopelnai tautai yra svarbesni už titulus ar pareigas

Bronius VERTELKA

Jonas Žilevičius su žmona Grasilda
Autoriaus nuotraukos

Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 90-ųjų metinių minėjimas ir Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija vyko vasario 15 dieną Krekenavos kultūros centre. Iškilmėse dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Krekenavos klebonas kan. Petras Budriūnas, Seimo pirmininko pavaduotojas Alfredas Pekeliūnas, apskrities viršininkė Gema Umbrasienė, rajono vadovai, rajono Tarybos nariai, seniūnai, bendruomenių atstovai, miestelėnai.


Kilni tarnystė

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2007 m. savo 90-metį atšventusi
Juzefa Vyšniauskaitė ir Daugailių
klebonas mons. Petras Baltuška
Nuotraukos iš asmeninio
Juzefos Vyšniauskaitės albumo

Barstyčiuose, netoli Žemaičių Kalvarijos, XIX amžiaus riboje ūkininkai Vyšniauskai išaugino penkis vaikus: dukras – Domicelę, Rozaliją, Anelę – ir sūnus – Juozapą ir Adomą. Adomas (gimęs 1887 m. vasario 10 d.) pasuko kunigystės keliu. Sunkiomis sąlygomis labai stropiai mokydamasis persitempė – sušlubavo sveikata. Tad trejus metus pasimokęs Petrapilio dvasinėje akademijoje grįžo į Lietuvą. 1911 metais įšventintas kunigu dirbo kapelionu lenkų mokykloje Panevėžyje. 1918 metais buvo paskirtas į Raguvėlę, 1928 metais – į Alantą, o 1940 m. gruodžio mėnesį – į Daugailius. Čia 1967 m. vasario 13 dieną mirė, palaidotas Daugailių parapijos kapinėse. Praėjusiais metais minėjome kun. Adomo Vyšniausko 120-ąsias gimimo ir 40-ąsias mirties metines.


Gyvenimas „rojuje“ iš šiaudų ir medžio…

Birutė DAUGELAVIČIENĖ

Zofija ir Vitalijus Valiukevičiai.
Po tiekos nudirbtų darbų gera ir pailsėti…

Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčia pilnutėlė, nes Zofija ir Vitalijus Valiukevičiai – parapijos pažiba. Kun. Mykolas Petravičius pasveikino auksinę porą, nuoširdžiai padėkojo ir padovanojo dailią didžiulę lazdą. Ši auksinė pora su dukra Vitalija buvo pirmieji pagalbininkai saleziečiams kuriantis Lazdynuose. Visi sveikino, džiaugėsi šios poros laime. Juk tai didžiulė laimė! Santuokos fakelą uždega daugelis porų, bet įstengti jį nešti degantį per visą gyvenimą sugeba toli gražu ne kiekvienas.


50 metų atidavęs muzikai

Bronius VERTELKA

Panevėžio J. Gaižausku
vadinamas maestro
Vytautas Malčius

Mėgsta vaikščioti pėsčiomis, nesėdi nieko neveikdamas

Vytauto Malčiaus pažįstami juokais klausia, ar nebus jis savęs užkonservavęs. Mat laikas panevėžiečio beveik neveikia: koks buvo prieš dešimt metų, toks ir dabar. Ponas Vytautas su šypsena atsako: „50 metų atidaviau muzikai, kitą tiek noriu skirti savo malonumui – tad ko man senti“.

Kasdien iš Pilėnų mikrorajono jis eina aplankyti savo gimtųjų namų Pušaloto gatvėje, nors iki jų – apie penkis kilometrus. Retais atvejais, jeigu siautėja pūga ar kaip iš kibiro pila lietus, įlipa į autobusą.


Su Bažnyčia siejamas gyvenimas

Inesė Ratnikaitė

Marcijana Žigulytė prie gėlių
vazonų, skirtų puošti bažnyčioms.
Šeimininkaujant pas klebonus
tokius vazonus tekdavo vežti autobusu
Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Viename sekmadienio pamoksle Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo apie žvaigždes, kurias stebime nuo žemės, bei spindinčius žiburėlius, matomus žvelgiant iš dangaus į žemę. Šie spindintys žiburėliai – tai tyliai gerumą aplink save skleidžiantys žmonės. Žmonės, kurių dažnai nepastebim, bet kurių dėka nudirbami patys didžiausi meilės darbai.

Sparčiai nykstantis pašaukimas

Apie Marcijaną Žigulytę rašyti paskatino tiek pasiaukojantis gyvenimo kelias, paprastumu išsiskirianti asmenybė, tiek faktas, kad klebonų šeimininkių pašaukimas sparčiai nyksta. Skaistgiryje gėlių pilname kambaryje garbingiausioje vietoje akį traukė popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis apaštalinis palaiminimas. Aštuoniasdešimtmetį atšventusi Marcijana Žigulytė sako, kad viskas įvyko netikėtai: kaip sapnas atrodo palaiminimo įteikimas, gėlės, sveikinimai pilnutėlėje Skaistgirio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo trys kunigai: Skaistgirio klebonas Jordanas Urbonas bei du svečiai, kuriems Marcijana savo laiku šeimininkavo – palaiminimą atvežęs Telšių vyskupijos generalinis vikaras, prelatas Juozas Šiurys bei Sidabravo parapijos klebonas Remigijus Katilius.

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija