„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2014 m. vasario 7 d., Nr. 1 (52)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Etnografija

Elektrėnų krašto tautosaka ir etnografija – solidžioje knygoje

Daiva Červokienė

Elektrėniškė etnologė, šiuo
metu jau pensininkė Ona Rasutė
Šakienė prie savo paveikslų

Elektrėniškė etnologė, šiuo metu jau pensininkė Ona Rasutė Šakienė pristatė etnografinį-istorinį leidinį „Buvom“, kuriame pateiktos mitologinės sakmės, žmonių pasakojimai apie kaimų, upelių pavadinimų kilmę, apie neramumus, karus, tradicinę gyvenseną (kaimo gyvenimo darbus, žmonių santykius, papročius, tradicijas), pasakojama ir apie čia gyvenusius totorius, žydus, šio krašto partizanų veiklą. Medžiaga sugrupuota pagal seniūnijas ir kaimus, yra ir pateikėjų pavardžių rodyklės. Tai – jau antra O. R. Šakienės etnografinė knyga. Pirmoji – tautosakos rinktinė „Ar meni tų ažerų“ (2009).


Laikas ir žmonės

Kėdainiečiai kino kūrėjai įrašyti „Pasaulio atmintin“

Ramutė ŠUKIENĖ

Adolfas Morėnas ir Vitolis Laumakys
su Lietuvos nacionalinio komiteto
„Pasaulio atmintis“ liudijimu
Linos Fiodorovos nuotrauka

Kėdainių kino studijos „Mėgėjas“ įkūrėjų kėdainiečių Vitolio Laumakio ir Adolfo Morėno 1963–2004 metais kurtų filmų kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentiniu paveldu ir įrašyta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. 2013 m. lapkričio 27 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko UNESCO programos nacionalinio registro liudijimų teikimo šventė, kurios metu kino studijos „Mėgėjas“ kūrėjams įteiktas UNESCO liudijimas.


Kronika

Pasveikino dailės mokytoją, ekslibrisų kūrėją, garbės pilietį

Vytautą Petronį (dešinėje)
sveikina Arvydas Šaltenis

Utenos miesto garbės pilietis, Utenos rajono kultūros ir meno premijos laureatas, dailininkas ir mokytojas Vytautas Petronis šventė 90 metrų jubiliejų. Iškilmingas mokytojo jubiliejaus paminėjimas įvyko Utenos Dauniškio gimnazijoje, kurioje V. Petronis ilgus metus mokytojavo, mokė jaunuosius uteniškius dailė paslapčių.

Vytautas Petronis gimė 1923 metais Kaune. Mamos Onos Mikulėnaitės gimtinė – Sudeikiai. Šeimoje augo keturi sūnus. Vytautą Kaune pakrikštijo pats Vaižgantas. V. Petronis mokėsi Utenos „Saulės“ gimnazijoje, Dailės institute Kaune, neakivaizdžiai studijavo meno istoriją Vilniuje. Nuo 1944-ųjų mokytojavo Utenos mokyklose, mokė vaikus piešimo, dailės, braižybos, dėstė dailės istoriją. Mokykloms ir mokiniams V. Petronis atidavė 50 savo gyvenimo metų. Išaugino nemažą būrį žymių šalyje kūrėjų: keramikų, architektų, dalininkų, skulptorių. Pats mokytojas kūrė ir tebekuria ekslibrisus, dalyvauja rajono ir tarptautinėse parodose. Mokytojo ekslibrisai buvo eksponuojami Belgijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Prancūzijoje, Argentinoje, JAV, Kinijoje, Italijoje, Norvegijoje. Vytautas Petronis rašo eiles ir yra išleidęs net kelias poezijos knygas. Yra suprojektavęs visuomeninių pastatų interjerus, Lietuvos krikšto 600-ųjų metinių paminklą Salake, Zarasų rajone. Iliustravo per 1000 knygų.


Kronika

Sveikinimai chorui „Ilgesys“

Choro vadovė
Bronė Paulavičienė

25-ių metų jubiliejų švenčiantis politinių kalinių ir tremtinių choras „Ilgesys“ sausio 24-ąją, penktadienį, Kauno įgulos karininkų ramovėje surengė šventinį koncertą.

Prieš 25 metus Antano Paulavičiaus ir jo žmonos Bronės suburtas choras dainuoja tas dainas, kurios yra mūsų tautos skaudžios istorijos puslapiai. Kauno meras Andrius Kupčinskas, miesto tarybos nariai Loreta Kudarienė, Gediminas Budnikas ir mero patarėjas Zenonas Abramavičius Karininkų ramovėje pasveikino politinių kalinių ir tremtinių choro „Ilgesys“ vadovę Bronę Paulavičienę ir choristus, kurie šiame chore dainuoja nuo įsikūrimo dienos.


Kronika

Lietuvos meninės fotografijos patriarchas

Lietuvos meninės fotografijos
patriarchas Vaclovas Straukas

KAUNAS. Galerija „Aukso pjūvis“ Kauno klinikose (Eivenių g. 2), Endokrinologijos klinikoje ir Radiologijos klinikos Branduolinės medicinos skyriuje, surengė Lietuvos meninės fotografijos patriarcho Vaclovo Strauko fotografijų parodas iš ciklo „Kopos“. Parodos, skiriamos fotomenininko 90 metų jubiliejui paminėti, veiks iki balandžio 15 dienos.


Kronika

Zino Kazėno tapyba ir fotografija su tarmiškais tekstais

PASVALYS. Gyvenime kartais atrandi terpę, kur gali atskleisti visus savo gabumus. Tik kiekvienam tie atradimai vis skirtingi. Zinas Kazėnas, meno pagalba apkeliavęs beveik pusę pasaulio, su savo darbais vis sugrįžta į Pasvalį. Pasvalio krašto muziejuje miesto šventės metu iškilmingai uždaryta Z. Kazėno darbų paroda „Pasvals apė alo, oro ir kitko“. Parodoje buvo eksponuojami jo tapybos, fotografijos darbai, iliustruoti tarmiškais tekstais. Dailininkas gimęs Linkuvoje, vidurinę mokyklą baigė Pasvalyje, todėl ir jo tekstuose vyrauja gimtoji tarmė. Pasvalyje jis jau surengęs daugiau kaip 20 parodų.


Atmintis

In memoriam Liucijai Šulgaitei

Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė

Liucija Šulgaitė

VILNIUS. Šv. Jono gatvės galerijoje atidaryta Lietuvos moderniosios keramikos pradininkės Liucijos Šulgaitės (1933–2013) kūrinių paroda „Širdies stebuklinga versmė“ jos mirties metinėms paminėti.

Parodoje pirmą kartą rodomi paskutiniai Liucijos Šulgaitės porceliano darbai ir tapyba, atlikta autorine technika, vertingiausi molio keramikos kūriniai. Vienoje galerijos salėje suteikta galimybė pamatyti Juozo Matonio ir Vytauto Damaševičiaus filmą apie šią unikalią menininkę iš ciklo „Menininkų portretai“. Tiesa, 2013 metais filmas buvo rodytas Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje, Vilniuje, kartu su kitais dviem filmais apie neseniai išėjusius šviesios atminties Lietuvos meno pasaulio atstovus Gražiną Didelytę ir Vytautą Valių, pasižyminčius dvasingumu, kuklumu, tradicijų puoselėjimu ir stiprybe.


Kronika

Jaunimo ir senjorų šokių fiesta

JONIŠKIS. Pramogų centrą „Žilvinas“ užplūdo minia žiūrovų, norinčių pamatyti projekto „Šok su senjoru“ dalyvius. Šiemet ant šokių parketo žengė devynios konkursinės ir dvi nekonkursinės šokėjų poros iš Joniškio, Žagarės miestų, kitų rajono seniūnijų. Poros sukosi pagal valso, rumbos, čia čios, džaivo, tango, kantri muzikos ritmus. Šokėjus vertino kompetentinga komisija: televizijos šokių projektų dalyviai, tarptautinių šokių konkursų nugalėtojai, profesionalūs šokėjai Katerina Voropaj ir Vadimas Šuško, šokių studijos „Salida“ vadovas Justinas Jurkaitis. „Tai kažkas įspūdingo ir nerealaus“, – tą vakarą apie šokių projektą kalbėjo komisijos pirmininkė K. Voropaj.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija