„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. gegužės 16 d., Nr.5 (174)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Popiežius apie jaunimo ugdymo bruožus

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus populiarus
tarp jaunų žmonių

Bažnyčios ir mokyklos ryšys

Plačiai ir pagrįstai tarptautinėje žiniasklaidoje pranešama apie nepaprastą popiežiaus Pranciškaus populiarumą tarp jaunų žmonių ir jo gebėjimą netgi vaikams suprantamu būdu išsakyti svarbiausias savo mokymo nuostatas. Toks pavyzdys galėtų būti vienas masiškiausių jo šio pobūdžio susitikimų, kuris įvyko praėjusį šeštadienį, gegužės 10 dieną, su beveik 300 tūkstančių iš visos Italijos į Romą susirinkusių moksleivių, kurie dalyvavo šalies Vyskupų konferencijos organizuotoje kampanijoje „Bažnyčia mokyklai“ („La Chiesa per la scuola“). Šventasis Tėvas džiaugiasi, kad jis mato didžiulę demonstraciją, bet ne „prieš“, o „už“, tai yra, ne protestą, bet tikrą mokyklos šventę. Liudijimų renginyje, į kurį įvairaus amžiaus moksleiviai buvo atvykę su savo tėvais ir mokytojais, ir kuriame pasirodė aktoriai bei muzikos atlikėjų grupės, buvo iškeltos gana rimtos Bažnyčios ir nacionalinės švietimo sistemos bendradarbiavimo problemos šiandienos socialinių, edukacinių ir moralinių iššūkių akivaizdoje. Tą šeštadienio pavakarę į Šv. Petro aikštę ir gretimas gatves susibūrusiai jaunų žmonių miniai kalbėjo Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Andželas Banjaskas (Angelo Bagnesco) ir šalies švietimo ministrė Stefanija Džanini (Stefania Giannini).


Tikėjimo liudijimas piligriminiame žygyje iš Alytaus į Pivašiūnus – pėsčiomis

Audronė Anušauskienė

Ankstyvą rytmetį žygio dalyviai Alytuje

Jau sykį esame ėję iš Alytaus į Pivašiūnus. Bet 2013 m. lapkričio 23 d. žygis buvo visiškai kitoks. Kiekvienas žygis net ir tuo pačiu maršrutu bus vis kitoks, juk sakoma, kad į tą pačią upę neįbrisi. Balandžio 26 dieną, Atvelykio, Gyvybės dienos ir popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II paskelbimo šventaisiais išvakarėse, buvo labai saulėta, šilta, žygiavo 100 piligrimų, dalyvavo daug jaunimo su tikybos mokytojomis, buvo garso stiprinimo aparatūra, o keliai dulkėti kaip Palestinoje, kur pats Jėzus keliavo su savo bendražygiais (galima eiti asfaltu, kaip ėjome nuo Skraičionių iki Junčionių, bet tada automašinos tik ir švilpia pro šalį – pats pavojingiausias kelionės ruožas, – todėl geriau dulkėtas, bet ramus keliukas).


Jaunieji giedorėliai sveikino mamas

Dainorėliai gieda Baisogalos
Švč. Trejybės bažnyčioje

Baisogalos mokyklos-darželio auklėtiniai kiekvienais metais sveikina savo mamas, skiria joms pačius gražiausius ir nuoširdžiausius žodžius, savo rankų darbo dovanėles, kurias rengia iš anksto. Jie kartu su savo mokytojomis rengia šventines pamokas mamoms.

Šiais metais mamos džiaugėsi dar viena gražia dovana. Motinos dieną Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišiose giedojo jaunieji mokyklos dainorėliai, vadovaujami muzikos mokytojos A. Kilienės. Vaikų giesmėmis žavėjosi ne tik mamos, bet ir visi susirinkusieji į bažnyčią. Pilnutėlėje bažnyčioje, klausantis vaikų giesmelių, ne vienam nuriedėjo džiugi ašara.


Giesmėmis dėkojo Mamai ir Marijai

Mažieji dainorėliai
Rokų Šv. Šeimos koplyčioje

Kiekvieną pavasarį, atbundant gamtai ir pražystant žiedams, Rokuose vyksta giesmių ir dainų festivalis „Dėkoju Mamai ir Marijai“. Šiemet jis – aštuntasis, vyko ypatingu laiku, 2014 metus Lietuvoje paskelbus Šeimos metais. Tai yra patvirtinimas, kad atėjo laikas visų mūsų sutelktomis pastangomis dar dėmesingiau puoselėti pamatines šeimos vertybes. „Jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas...“ Tokia citata iš Pirmojo laiško korintiečiams festivalį „Dėkoju Mamai ir Marijai“ pradėjo lopšelio-darželio „Rokutis“ muzikos pedagogė J. Tarasevičienė. Ar nuolat širdyje skambėtų giesmė, ar padėkos žodis, jų niekada nepakaks išreikšti dėkingumą Mamai ir Marijai už slėpiningąją gyvybės dovaną.


Kronika

Jaunųjų skaitovų konkursas

Skaitovų konkurso nugalėtojas
Aistis Gvazdauskas

Panevėžys. Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Smėlynės bibliotekoje (Smėlynės g. 49) dvyliktąjį kartą surengtas tradicinis mikrorajono meninio skaitymo konkursas „Esu dalelė didelio pasaulio“. Lydimi savo mokytojų bei auklėtojų atvyko 34 dalyviai iš 8 miesto ugdymo įstaigų: penkių mokyklų („Rožyno“ progimnazijos, „Aušros“, „Vilties“ pagrindinių mokyklų, Senvagės pagrindinės bei pradinės mokyklos) bei trijų lopšelių-darželių („Vaivorykštės“, „Rūtos“ ir „Sigutės“). Konkurse dalyvavo 26 mergaitės ir 9 berniukai. Jauniausiam skaitovui Jonukui vos 4 metai. Džiugu, kad šiemet net 12 vaikų atstovavo darželiams.


Kronika

Gal kūryba prasidės nuo pasakų?

Girstučio sporto rūmuose vyko
leidinio „Lietuvos vaikų pasakos“
pristatymas, kuriame dalyvavo
600 vaikų ir pedagogų iš visos Lietuvos

Kaunas. Gegužės 2 dieną „Girstučio“ sporto rūmuose  pristatyta jau septintoji „Lietuvos vaikų pasakos“ knyga. Joje – net 55 originalios šalies vaikų sukurtos pasakos, kurias jie siuntė „Lietuvos vaikų pasakos“ konkurso organizatoriams. Pristatyme dalyvavo 600 vaikų ir pedagogų iš visos Lietuvos. Kaip pastebėjo viena iš jų, VšĮ „Aitvaro pasaga“ direktorė Odeta Venckienė, šiemet atrinkti mažųjų rašytojų  pasakas knygai buvo itin sunku – iš įvairiausių Lietuvos kampelių sulaukta net 360 kūrinėlių. Konkurso organizatoriai –  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūros ugdymo skyriaus, leidyklos „Kalendorius“, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų, Tėvynės pažinimo ir Lietuvos žurnalistų draugijų nariai – teigė, kad mokinių pasakos buvo įdomios ir savitos bei ragino vaikus nenusiminti, jeigu jų atsiųsta pasakaitė nepateko į knygą – gražiausių pasakų konkursas laukia kasmet. Jo tikslas – padėti mokiniams pažinti ir atrasti savyje kūrybos klodus ir įkvėpimą,  gaudyti mūzas savo gimtinėje. O neišdrįsusius rašyti pasakų vaikus  konkurso organizatoriai ragina paskaityti bendraamžių  kūrinius – kas žino, gal tada į galvą ateis įdomių istorijų apie palėpėje paslėptus žaisliukus, namų darbus ir pažymius ar apylinkių piliakalnius. Juk kūryba dažnai prasideda nuo pasakų.


Kronika

Įvertintos ilgakasės

Elektrėnų kultūros centro
scenoje – 6–9 metų ilgakasės

ELEKTRĖNAI. Kultūros centre jau dešimtą kartą vyko ilgakasių konkursas. Šiemet jame varžėsi dvylika mergaičių iš Elektrėnų, Varėnos, Kauno ir Vilniaus. Vyriausia dalyvė buvo 14 metų Inga Subačiūtė iš Kauno, jauniausia – trejų su puse elektrėniškė Urtė Izabelė Prūsaitė.

Ilgakasės apdovanotos ne tik už kasų ilgumą, buvo renkama storiausių kasų savininkė, fotogeniškiausia, kūrybiškiausiai prisistačiusi ir žiūrovų simpatiją pelniusi dalyvė.


Kronika

Šeimos metus mokyklos mini dalyvaudamos konkurse

Pirmoji vieta suteikta
Telšių „Atžalyno“ pagrindinės
mokyklos kompozicijai

Telšiai. Vyskupijos Katechetikos centras inicijavo kompozicijų konkursą „Tikėjimas – šeimos gyvastis“. Pirmajame konkurso etape mokyklų grupės pasirodė dekanatuose. Juose atrinktos geriausios kompozicijos parodytos visos Telšių vyskupijos baigiamajame konkurso etape Žemaičių Kalvarijoje gegužės 15 dieną, minint Tarptautinę šeimos dieną.

Telšių dekanato kompozicijų konkurso etapas vyko Telšių „Ateities“ pagrindinėje mokykloje balandžio 10 dieną. Jame dalyvavo 11 mokinių grupių iš dešimties mokyklų: Vincento Borisevičiaus, Varnių Motiejaus Valančiaus, „Džiugo“ ir Žemaitės gimnazijų, „Kranto“, „Ateities“, Kaunatavos pagrindinių mokyklų, Luokės vidurinės mokyklos, net dvi grupės iš „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos. Įdėmiai kompozicijas stebėjo vertinimo komisija, kurią sudarė Telšių dekanas prelatas Juozas Šiurys, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Irena Daubarienė, Telšių vyskupijos katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė, Kaunatavos pagrindinės mokyklos muzikos ir tikybos mokytoja Elena Žirgulienė ir Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė, šio konkurso organizatorė Virginija Vaidvilienė.


Kronika

Spaudos dienos minėjimo vietos moksleiviai ieškojo pagal žemėlapį

Spaustuvės įkūrėjas Vytautas
Andziulis, Vytauto Didžiojo
karo muziejaus direktoriaus
pavaduotojas dr. Steponas
Gečas ir Kauno rajono meras
Valerijus Makūnas

Saliai. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną V. Andziulio pogrindinėje spaustuvėje-muziejuje „ab“ Salių kaime aidėjo žandaro šūviai, o Kauno rajono moksleiviai ją turėjo atrasti patys – pėsčiomis ir pagal išdalytus žemėlapius. Renginyje dalyvavo muziejaus įkūrėjai Vytautas ir Birutė Andziuliai, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė, Švietimo sporto ir kultūros skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas dr. Steponas Gečas, Domeikavos seniūnė Lina Stragienė, Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas.


Kronika

Jaunajam talentui įteikta premija

PRIEKULĖ. Balandžio 15 dieną Kultūros centre vyko E. Vicherto premijos įteikimo iškilmės. Ji šiemet atiteko Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos septintokui bei Priekulės muzikos mokyklos auklėtiniui talentingam jaunajam akordeonistui Einorui Petniūnui. Einoras – puikus mokinys, ne tik muzikantas, tapęs ne vieno respublikinio ir tarptautinio konkurso laureatu, bet ir įvairių respublikinių tiksliųjų ir humanitarinių mokslų olimpiadų laureatas ir dalyvis. Nesvetima jam ir meno sritis – berniukas domisi kompiuterine grafika, tapo respublikinio konkurso „Kalėdinė pasaka“ laureatu. Yra nuolatinis mokyklos renginių organizatorius, dalyvis ir visos mokyklos bendruomenės įkvėpėjas ir pažiba. Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, įteikdama Savivaldybės dovanas, linkėjo Einorui ir toliau tvirtai žengti gyvenimo keliu, išbandyti dar daugybę sričių, nepamiršti mokyklos, kuri jį išugdė. Mokinį pasveikino Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, Kultūros skyriaus vedėjas Gintautas Bareikis, I. Simonaitytės mokyklos direktorius Antanas Alčauskis, mokyklos draugai ir kiti. Vokiečių rašytojo E. Vicherto, gyvenusio Priekulėje,  „Lietuviškų istorijų“ autoriaus, premija teikiama ketvirtą kartą. Premijos vertė – 500 litų. Šiemet jos rėmėju tapo jaunas verslininkas – UAB „Gora“ vadovas Ignas Jomantas.


Kronika

Mokinių dailės olimpiada

Nida. Balandžio 25–26 dienomis čia vyko dvidešimtoji Lietuvos mokinių dailės olimpiada. Ji sukvietė 66 mokinius bei 56 juos parengusius mokytojus iš visų šalies miestų ir rajonų. Finalinis olimpiados etapas Neringoje surengtas neatsitiktinai – beveik visus mokslo metus (nuo 2013 m. spalio iki 2014 m. kovo) 8–12 klasių mokiniai kūrė olimpiados tema „Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“. Nidoje mokiniai atliko kūrybinį darbą, kurio tema susieta su Kuršių nerija. Vėliau Nidos turizmo informacijos ir kultūros centre „Agila“ buvo surengta jų darbų paroda.


Kronika

Mažųjų knygos bičiulių festivalis

IGNALINA. Gegužės 7-ąją Viešosios bibliotekos didžioji skaityklos salė vos sutalpino mažuosius skaitytojus, su savo mokytojomis ir auklėtojomis dalyvavusius baigiamajame „Mažųjų knygos bičiulių festivalio 2014“ renginyje. Šį festivalį visoje Lietuvoje inicijavo Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“. Jo tikslas – skatinti mažuosius kuo daugiau skaityti, rūpintis, kad vaikiška knygelė būtų prieinama kiekvienam. Festivalyje kviesti dalyvauti vaikų darželių ugdytiniai ir pradinių klasių mokiniai. Vaikai visus metus skaitė Prano Mašioto knygeles, pagal jas kūrė spektaklius, kurie buvo nufilmuoti ir įdėti į interneto svetainę.


Kronika

Lietuvos jaunųjų filologų konkursas

IGNALINA. Per Lietuvą skrajojanti 46-ojo Jaunųjų filologų konkurso paukštė šiais metais nutūpė Ignalinoje. Tris dienas vykusiame renginyje dalyvavo apie du šimtus mokinių, mokytojų, vertintojų. Jiems organizuota darbo ir laisvalaikio programa, pristatyti geriausi Ignalinos mokinių kolektyvai, solistai ir teatras „Iki“. Šventinis konkurso atidarymas ir uždarymas vyko Ignalinos kultūros ir sporto centre, o visa veikla organizuota Česlovo Kudabos progimnazijoje.


Mokiniai ragino saugoti sveikatą, puoselėti gyvybę ir stiprinti šeimą

Radviliškio „Gražinos“ pagrindinėje mokykloje vyko penktoji tradicinė regioninė dorinio ugdymo diena „Šeima. Gyvybė. Sveikata“. Dalyvius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys, linkėjo mokiniams puoselėti didžiausias vertybes: gyvybę, šeimą ir sveikatą. Kalbėjo Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas ir dekanas mons. Gintas Sakavičius, Radviliškio „Gražinos“ pagrindinės mokyklos direktorius Laisvūnas Vaičiūnas, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė (projektų koordinatorė) Živilė Laurutienė. Renginys subūrė ne tik mokinius, bet ir Šiaulių regiono dorinio ugdymo mokytojus. Mokiniai darbo grupėse, suskirstytose pagal amžių, pristatė kūrybinius darbus renginio tema: dainas, eilėraščius, esė, piešinius, plakatus, vaizdo siužetus, skaitė pranešimus apie šeimyninį gyvenimą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą. Užsiėmimus organizavo Šiaulių vyskupijos šeimos centro Jaunimo programų koordinatorius Gediminas Krūmas. Apie šeimos svarbą kalbėjo Šiaulių vyskupijos šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė, mokinių sveikatos situaciją pristatė Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Justina Koriznaitė ir visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Skaidrė Armonienė. Renginio dalyviai pasveikino Radviliškio miesto ligoninėje ir poliklinikoje dirbančius medicinos darbuotojus Medicinos darbuotojų dienos proga ir papuošė miestą spalvinga eisena.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija