„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2015 m. sausio 16 d., Nr.1 (182)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vilniuje – šeimų šventė „Šeimadienis“

„Šeimadienio“ atidarymo giesmė

Praėjusį šeštadienį pirmą kartą Vilniaus arkivyskupijos organizuotas „Šeimadienis“ į Vilniaus „Litexpo“ parodų rūmus sutraukė gausius žmonių būrius.

Renginys prasidėjo dar išvakarėse, kai Vilniaus arkivyskupija neįprastoje vietoje – Katedros varpinėje – pristatė Šeimos festivalį „Šeimadienis“. Šiuo renginiu žmonės buvo kviečiami skirti laiko šeimai ir neutralioje erdvėje naujai pažvelgti į Bažnyčią.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas kviesdamas į džiaugsmo šventę, kalbėjo: „Visi esame šeimos nariai ir, jei norime patirti šeimos džiaugsmą, turime skirti tam laiko. Reikia skirti laiko atpažinti vienas kitą, skirti laiko atpažinti mūsų dovanas, talentus, kuriuos turime“.

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro direktorius Algis Petronis akcentavo, jog renkantis „Šeimadienio“ pranešimų temas siekta, kad jos būtų aktualios įvairiai auditorijai: ir jaunoms šeimoms, ir vaikus auginančioms, ir vyresnio amžiaus žmonėms, paaugliams, jaunimui. „Pranešimų temos – sutuoktinių santykiai, vaikų ugdymas, vyresnio, pensinio amžiaus žmonių gyvenimas. Kalbėta ir jautriomis temomis, pavyzdžiui, atleidimas šeimoje arba nevaisingumo problema“, – sakė Šeimos centro vadovas.


Dvasinio pakylėjimo šventė

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ
apžiūri kūrybinius mokinių darbus.
Greta jo (iš dešinės): mokyklos
direktorė Nijolė Šimienė, kun. Žydrūnas
Paulauskas, mons. Lionginas Vaičiulionis,
Zigmas Tamakauskas ir būrelis mokinių

Šv. Kalėdų išvakarėse Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto iniciatyva Juozo Grušo vidurinėje meno mokykloje apsilankė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Su juo drauge atvyko Šventosios Dvasios bažnyčios klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas ir altaristas mons. Lionginas Vaičiulionis.

Aktų salėje susirinkę 9–12 klasių mokiniai ir jų mokytojai Ekscelenciją sutiko nuoširdžiais plojimais. Įdėmiai išklausytas veiklios ateitininkės, tikybos mokytojos Vidos Zulonaitės parengtas dokumentinis montažas. Jame parodyti garbingojo svečio gyvenimo ir veiklos etapai, kuriuose ryškiai atsispindėjo jo kunigystės žingsniai, pogrindinės „LKB Kronikos“ leidyba, sovietinis lageris, pasiaukojantis darbas Bažnyčios ir Lietuvos labui. Paskui mokyklos dainorėliai pagiedojo kelias adventines giesmes.


Gyvena kalėdinio laikotarpio džiaugsmu

Kelionėje kartu su parapijos
klebonu kun. Sauliumi Paliūnu

„Tylu, ramu, žvaigždė Betliejaus šviečia / Viršum tvartelio, virš pilkos uolos: / Ji spinduliuoja ir kiekvieną kviečia / Ateiti ir sušilt prie jos.“

Krašuona

Kalėdų varpai ką tik nuskambėjo, gimęs kūdikėlis Jėzus pripildė visų širdis džiaugsmo ir šilumos. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje apsilankė ir maži, ir dideli pasveikinti gimusio vaikelio. Klebonas, Šiaulių vicedekanas kun. Saulius Paliūnas pasirūpino, kad būtų atnaujintos visos prakartėlei priklausančios statulėlės. Šiemet prakartėlė atrodė švytinti ir spindinti lyg nauja. Kilo graži idėja, kad vaikai bandytų pavaizduoti prakartėlę savo piešinėliuose. Greitai bažnyčios sienos pasidabino Kuršėnų miesto mokyklų mokinių ir vaikų lopšelių-darželių auklėtinių darbais. Čia kiekvienas atėjęs galėjo pasidžiaugti vaikų rodoma meile gimusiam Jėzui. Kalėdų eglutę puošė vaikai, klebonas nupirko įvairiausių spalvų girliandų. Po Bernelių mišių apsilankė ir Kalėdų Senelis, vaikus apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis.


Karališka Jaunų šeimų ratelio šventė

Trys Karaliai: Irmantas
Vaičiulėnas, Tomas Kugevičius
ir Andrius Paulavičius

Sausio 4 dieną Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko Jaunų šeimų ratelio inicijuota „Šeimų karališka šventė“. Minėdami Trijų Karalių (Kristaus Apsireiškimo) iškilmę, šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Nerijus Pipiras, meldėme Dievo palaimos šeimoms ir mūsų vaikams. Po šv. Mišių, parapijos konferencijų salėje vyko smagi ir nuotaikinga šventė.

Kunigas Nerijus pakvietė vaikus ir visus šventės dalyvius maldai prie kūdikėlio Jėzaus prakartėlės ir palaimino mūsų vaišių stalą. Belaukiant, kol iš tolimos kelionės atvyks Trys Karaliai, neteko nuobodžiauti, su šokių mokytoju Edgaru Šnipaičiu linksmai šokant, dainuojant ir žaidžiant judrius žaidimus. Visiems gerokai sušilus ses. Ramutė Budvytytė SSC pranešė svarbią žinią – Karaliai jau čia! Su didžia nuostaba ir susidomėjimu visi sužiuro į duris, pro kurias, netrukus į salę įžengė Trys Karaliai: Kasparas (Andrius Paulavičius), Merkelis (Irmantas Vaičiulėnas) ir Baltazaras (Tomas Kugevičius). Pagarbinę kūdikėlį Jėzų prakartėlėje ir apdovanoję Jį savo karališkomis dovanomis – auksu, smilkalais bei mira – Karaliai trumpai papasakojo apie savo kelionę ir iš kur jie atvyko. Jie maloniai pradžiugino mūsų mažuosius vaikus atneštomis jiems dovanomis – variniais varpeliais, – o kunigas Nerijus, klebonas bei visi mūsų parapijos kunigai buvo apdovanoti kvepiančia „Balto angelo“ arbata. Sesuo Ramutė pasveikino Tris Karalius ir padėkojo jiems, kad, sekdami paskui sužibusią Betliejaus Žvaigždę, jie iš tolimiausių šalių atvyko į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, ir čia atrado gimusį kūdikėlį Jėzų.


Kitoks Naujųjų metų sutikimas

Gruodžio 29 – sausio 1 dienomis Kretingos Pranciškonų gimnazijoje šeštąjį kartą vyko Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos ir mažesniųjų brolių organizuota pranciškoniška Žiemos akademija jaunimui. Šiemet ji subūrė 58 jaunus žmones iš Kretingos, Klaipėdos, Vilniaus, Telšių, Rietavo, Pikelių, Šiaulių. Akademijos tikslas – ne tik linksmai sutikti Naujuosius metus kartu su tikinčiu jaunimu, bet ir stiprinti tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu klausantis mokymų, dalijantis įžvalgomis darbo grupelėse, liudijant vieni kitiems.

„Kas mus sieja?“ – tokia buvo šiemetinės Žiemos akademijos tema. Jaunimui kalbėjo Darbėnų klebonas kun. Vygintas Gudeliūnas, humanitarinių mokslų daktarė Bronė Gudaitytė, Kauno kunigų seminarijos klierikas Emilis Vasiliauskas. Jaunimas aiškinosi apie geruosius ir bloguosius siejančius dalykus: mus vienijantį tikėjimą, meilę, brolystę ir nuo Dievo nutolinantį prieraišumą daiktams, patogumui, savo valiai. Programoje netrūko dovanų – vyko ir talentų vakaras, ir komandinė viktorina, ir stalo žaidimų popietė, buvo paskelbtos metinės pranciškoniškojo jaunimo nominacijos. Jaunimui koncertavo Darius Žvirblis ir specialiai Žiemos akademijai iš naujo susibūrusi grupė „Atika“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija