Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Popiežius paskyrė naują nuncijų

2001 m. spalio 25 d. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje paskyrė Arkivyskupą Peterį Štefaną Curbrigeną (Peter Stephan Zurbriggen ).
Arkivyskupas P.Š.Curbrigenas gimė Brigo mieste (Šveicarijoje) 1943 m. rugpjūčio 27 d. Kunigystės šventimus priėmė 1969 m. spalio 10 d. Jis turi Kanonų teisės daktaro laipsnį. Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje P.Š.Curbrigenas pradėjo darbuotis 1975 m. kovo 5 d. Sėkmingai savo darbą atliko Popiežiaus atstovybėse Bolivijoje, Vokietijoje, Urugvajuje, Prancūzijoje, Pietų Afrikoje ir Indijoje. 1993 m. lapkričio 13 d. buvo paskirtas Apaštaliniu Delegatu Mozambikui. 1996 m. vasario 22 d. pakeltas Apaštaliniu Nuncijumi Mozambike. 1998 m. birželio 13 d. paskirtas Apaštaliniu Nuncijumi Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane.
Arkivyskupas P.Š.Curbrigenas moka vokiečių, italų, prancūzų, ispanų ir anglų kalbas.
Ligšiolinis Apaštalinis Nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Ervinas Jozefas Enderis (Erwin Josef Ender) buvo paskirtas Apaštaliniu Nuncijumi Čekijos Respublikoje ir išvyko iš Lietuvos šių metų rugpjūčio 15 dieną. Nuo jo išvykimo iki šiol Šventojo Sosto atstovybei vadovavo laikinasis reikalų patikėtinis monsinjoras George Antonysamy.
Apie naujojo apaštalinio nuncijaus atvykimą bus informuota atskirai.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

© 2001 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija