Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Nelyginkime nesulyginamų dalykų

Daugiau kaip 100 pasaulio valstybių pasisakė už Amerikos ryžtą kovoje prieš tarptautinį terorizmą. Tarp jų yra ir Lietuva. Tai - teigiamas reiškinys.
Pasisakyti už, kai vienbalsiai pasisako visi civilizuoti kraštai, nėra sudėtinga. Tačiau, pareiškę paramą Amerikai, visi kraštai pradėjo žiūrėti savo išskaičiavimų. Bendru pareiškimu pritarusios Amerikos tarptautinei paramai, daug valstybių atsisako remti JAV žygius Afganistane. Daugelis net bando pasipelnyti iš šios situacijos.
Lietuva turi gerą progą pasirodyti, kad nėra tik bendro choro "už Ameriką" dalyvė. Bet ar Lietuvos vadovai tai supras, ar išnaudos progą, ar turės tam ryžto?


Finansinės bėdos vargina ir Amerikos lietuvių televiziją

Televizija yra brangus malonumas, teigia Amerikos lietuvių televizijos vadovas Arvydas Reneckis. Išsamų interviu su šiuo žmogumi, buvusiu Lietuvos kino studijos "Dokumentikos" padalinio vadovu spausdina "Draugo" dienraštis.
Prieš šešerius metus kilusį sumanymą įkurti Čikagoje Amerikos lietuvių televiziją pats A.Reneckis dabar vadina avantiūra. Nepavykus sutelkti lėšų per Amerikos lietuvių bendruomenę, jis pats ryžosi imti 40 tūkst. dolerių paskolą montavimo studijai nuomoti ir aparatūrai pirkti. Entuziazmo įliejo žinomas fotomenininkas ir kultūros veikėjas Algimantas Kezys, pasiūlęs surengti televizijos puotą. Žmonių susirinko daug. Iš sutelktų lėšų buvo galima sumokėti dalį avanso, kurį reikėjo įnešti pasirašant sutartį su transliavimo stotimi.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija