Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Lietuviškosios demokratijos evoliucija ateinančiame dešimtmetyje

Praėjęs dešimtmetis žymus bent tuo, kad Lietuvos valstybė išliko nepriklausoma, labai padidėjo tarptautinis krašto apsaugos vaizdinys ir priartėjome prie NATO. Tačiau Lietuva nesustiprėjo nei materialiai, nei dvasiškai, demokratija ir jos institucijos tebėra nesubrendusios. Gyvename tik skolų sąskaita, esame išlaikytiniai. Visose srityse išryškėjo nemaža problemų ir supriešinimų: socialiniame sektoriuje - dirbtinis gyventojų išsisluoksniavimas, didžiulė nelygybė; kultūriniame-tautinės savimonės ir patriotiškumo, dvasingumo silpnėjimas, nesugebėjimas pasipriešinti iškreiptai Vakarų kultūrai ir kosmopolitiškumui, masinė labiausiai išsilavinusios visuomenės dalies emigracija; politiniame - nepasitikėjimas valdžios institucijomis ir valstybe, lietuvių tautos ateitimi. Tad kas sukėlė ir toliau didina totalinį kultūros, švietimo, tautiškumo, ekonomikos ir politikos nuopuolį?


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija