Atnaujintas 2003 m. gegužės 14 d.
Nr.37
(1141)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Likimai
Atmintis
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vizionieriška reminiscencija

Šiandien oficialiai pažymime Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) kelionių politikos okeane dešimtmetį. Politinis kreiseris, kadaise gražiai pavadintas Tėvynės sąjungos vardu, jau pateisino savo vardą. Kursas, kuris buvo pasirinktas prieš dešimt metų, - NATO, ES ir Lietuvos nepriklausomybė pačia plačiausia ir pačia švariausia prasme, - jau beveik pasiektas. Ne tik pasiektas, bet šiuo kursu pratempta ir ne viena barža, dabar vaizduojanti neva turėjusi nuosavą kursą. Komanda - išvargusi kelionėje, senstelėjusi ir sutelkta. Kelionėje politinis kreiseris buvo torpeduotas ir bandytas išduoti. Nuostoliai buvo nemenki.


Džiaugiasi referendumo sėkme

Džiaugdamasis dėl Lietuvos žmonių dalyvavimo referendume prezidentas Rolandas Paksas padėkojo, kad jie netylėjo ir pasinaudojo savo pilietine teise. “Lietuvoje referendumo įstatymas - pats griežčiausias iš visų šalių kandidačių. Jis yra privalomas, jis reikalauja sąmoningo žmonių apsisprendimo ir aktyvumo. Dėkoju jums ir už tai, kad įrodėte, jog svarbiomis valstybei akimirkomis lietuviai, rusai, lenkai ir visų kitų tautybių Lietuvos piliečiai moka prisiimti atsakomybę už valstybės ateitį”, - per Prezidentūroje sekmadienio vakarą susirinkusius žurnalistus savo padėką rinkėjams perdavė šalies vadovas. Pasak R. Pakso, gegužės dešimtoji ir vienuoliktoji taps atmintinomis dienomis, nes šalies piliečiai pasakė savo svarų žodį, kad Lietuva pradėtų naują savo istorijos etapą, kurdama gerovės valstybę savo piliečiams Europos Sąjungos šeimoje. “Ne visuomet bus lengva. Kaip ir kiekvienoje šeimoje, bus visko. Tačiau tvirtai galime tarti, kad kelias, kuris prasidėjo Mindaugo karūnavimu, tęsėsi per Gedimino laiškus Vakarų amatininkams, Nepriklausomybės paskelbimą, pokario kovas - buvo ir yra teisingas. Lietuva sugrįžo į Europos dvasinę ir ūkinę erdvę, kuriai visada priklausė ir iš kurios jėga buvo išplėšta”, – teigė Lietuvos Prezidentas.


Europos dienos išvakarėse su tauta bendravo politikai ir muzikos žvaigždės

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis (dešinėje) ir kadenciją baigęs prezidentas
Valdas Adamkus su žmona Alma
sostinės Katedros aikštėje koncerte „Lietuvai“

Įspūdingu koncertu “Lietuvai” sostinės Katedros aikštėje ketvirtadienio vakarą užbaigta visuomenės informavimo kampanija, skirta savaitgalį vyksiančiam referendumui dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje.
Penktą kartą Lietuvoje minimos Europos dienos išvakarėse koncerto klausėsi ir į Lietuvos gyventojus kreipėsi buvę ir esami šalies vadovai, muzikos ir krepšinio žvaigždės, žinomi žurnalistai.
Susirinkusius žmones bene pirmą kartą vienoje scenoje sveikino buvę ir dabartiniai šalies vadovai. Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis retoriškai klausė jaunimo, ar jis norėtų likti antriems metams toje pačioje klasėje, jei nebalsuotų referendume. Premjeras Algirdas Brazauskas kvietė jaunimą tęsti Lietuvos statybas Europoje. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, ypač audringai sutiktas minios, sakė, kad mes turime būti Europoje, kuriai visada ir priklausėme: “Turime būti vieningi ir dabar, kartu pasakydami visam pasauliui - taip”. Prezidentas Rolandas Paksas priminė, jog lietuvių tauta pačiais sunkiausiais gyvenimo momentais buvo vieninga. “Matau, kad lietuvių tauta ir šiandien vieninga”, – sakė šalies vadovas, paprašęs visus ateiti balsuoti šeštadienį, o sekmadienį - švęsti.