Atnaujintas 2003 m. gegužės 14 d.
Nr.37
(1141)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Likimai
Atmintis
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Krikščioniškosios Europos laisvės ir vienybės gynėjas

Palaimintasis
kun. Markas d’Avianas

Pamokslininko charizmos atradimas

Gimęs Aviano vietovėje, tuometėje Venecijos respublikoje, 1631 m. lapkričio 17 d. buvo pakrikštytas Karlo Domeniko vardu. Jo tėvai - pasiturintys katalikai miestiečiai Paskualė ir Roza Kristoforiai vėliau susilaukė dar dešimties vaikų. Tėvai rūpinosi vyriausiajam sūnui, kuris ankstyvoje jaunystėje rodė ypatingą misijinį įkarštį, suteikti tinkamą religinį ir kultūrinį pasirengimą, todėl 1643 metais išsiuntė mokytis į Giorco jėzuitų kolegiją.
Tuometinės aštrios kovos tarp Venecijos respublikos ir Osmanų turkų imperijos agresyviosios kariuomenės jaunuoliui pažadino didvyriškų žygių troškimą. Septyniolikmetis Markas Domenikas apleidžia Giorco kolegiją ir išvyksta į mūšių apimtą sritį, norėdamas savo krauju ginti krikščioniškąjį tikėjimą. Tačiau po keleto kelionės dienų, išsekęs ir alkanas, pasibeldžia į Kapodistrijos kapucinų vienuolyno vartus. Jį priglaudę, pamaitinę ir nuraminę vienuoliai patarė sugrįžti į gimtinę, kur jis kitaip galėtų panaudoti savuosius talentus.
Šis susitikimas su Kapodistrijos kapucinais jam buvo lemtingas, nes gautos malonės šviesa padėjo atverti tikrąjį dvasinį pašaukimą. Tvirtai apsisprendęs, 1648 metais jaunuolis įstoja į kapucinų noviciatą Koneljane ir po metų, 1649 m. lapkričio 21 d., duoda vienuolinius įžadus, prisiimdamas vienuolinį Marko d’Aviano (Morkaus iš Aviano) vardą. Toliau tęsia teologijos studijas, kurias baigęs, 1655 m. rugsėjo 18 d. gauna kunigo šventimus. Gyvendamas Koneljano bendruomenėje, pasižymėjo pamaldumu, klusnumu, kuklumu, o tuo pat metu ir uoliu vienuolijos regulos ir kitų nuostatų vykdymu.