Atnaujintas 2003 m. gegužės 14 d.
Nr.37
(1141)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Likimai
Atmintis
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Norvegai ne tik mokė dėstytojus…

Randi Dragon (kairėje) ir Kristianas Skaras
prie Ukmergės aukštesniosios verslo mokyklos

Kovo pabaigoje Ukmergės aukštesniojoje verslo mokykloje viešėjo svečiai iš Norvegijos: Kristianas Skaras, Stokmarkniso aukštesniosios mokyklos dėstytojas, bei Randi Dragon, Melbu aukštesniosios mokyklos dėstytoja. Pagal tarptautinio bendradarbiavimo programą, ukmergiškiai dėstytojai turėjo galimybę įgyti anglų kalbos pradmenų bei pagerinti šnekamosios kalbos įgūdžius.
Pasak Ukmergės AVM projektų vadovės Sigitos Kriaučiūnienės, svečiai ne kartą lankėsi Baltijos šalyse, tačiau į Lietuvą atvyko pirmą sykį. Norvegijos dėstytojams buvo sudaryta įdomi ir turininga kelionių po Lietuvą programa. Kelionėse svečiams talkino dėstytojai: Aušra Cesevičienė, Danutė Čivilienė, Virginija Lukošiūnienė, Lina Drazdienė, pavaduotojas Rimantas Jankūnas.
Kaip teigė S.Kriaučiūnienė, dėstytojai aktyviai dalyvauja mokyklos rengiamuose projektuose, drauge su mokiniais vyksta į užsienį. Šį kartą norvegai K.Skaras bei R. Dragon mokė 28 Ukmergės verslo mokyklos dėstytojus. Džiugu, jog dauguma šios mokyklos darbuotojų, laisvai kalbančių net keliomis užsienio kalbomis, noriai lankė anglų kalbos kursus. Kursai vyko dviem lygiais: pradedantiesiems ir pažengusiesiems. Dvi savaites vakarais, nejausdami nuovargio, dėstytojai sėkmingai mokėsi. Pažengusiųjų grupei dėstantis K. Skaras, plačiai supažindino su Norvegija, demonstravo skaidres ir atsakinėjo į klausimus. Mokslo vakarai neprailgo, nes vyko nuoširdus bendravimas, užteko laiko ir humorui, dainai. Pradedančiųjų grupės lankytojai noriai demonstravo savo įgytas žinias.


Lietuviškas „ačiū“ Vokietijoje

P.Šnaiderio išleistuvėse Vechtoje (iš dešinės): Oldenburgo „Caritas“ garbės pirmininkė prof. Agnesa Holiger, kun. Robertas Grigas, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Paulius Šnaideris su žmona Margret, vyskupas emeritas Maksas Georgas von Tvikelis,
naujasis Oldenburgo „Caritas“
direktorius dr. Gergardas Tepė su žmona ir kiti

Kovo 28 dieną Vechtos mieste (Oldenburgo kraštas, Žemutinė Saksonija, Vokietija) į pensiją buvo iškilmingai palydėtas šešiolika metų šio krašto „Caritas“ organizacijos direktoriumi dirbęs Paulius Šnaideris . Trylika metų, praleistų šiame poste, nuo pat sovietų bloko sienų atsivėrimo, buvo skirti intensyvios partnerystės tarp Oldenburgo krašto „Caritas“ ir Lietuvos „Caritas“ bei įvairių valstybinių ir nevyriausybinių institucijų organizavimui. P.Šnaiderio iniciatyvos dėka Lietuvos vargstančiuosius pasiekė 417 labdaros siuntų už beveik 15 mln. eurų. Užsimezgė vaisingos partnerystės ryšiai tarp socialinių, akademinių, globos ir šalpos įstaigų, tarp katalikų parapijų Oldenburgo krašte ir Lietuvoje.
Išreikšti pagarbos aktyviam pasauliečiui katalikui ir jo šeimai už veiklios artimo meilės tarnystę (prieš „Caritas“ direktoriaus kadenciją P.Šnaideris keliolika metų dalyvavo skautų judėjime ir dirbo Bažnyčios jaunimo sielovados struktūrose) susirinko ne tik katalikų ir evangelikų dvasininkai, socialinės sferos darbuotojai, Žemutinės Saksonijos ir federalinių įstaigų politikai, bet ir svečiai iš Lietuvos.


Japonų sakuros Kaune

Eigulių vidurinės mokyklos būrelis – origami gėlių lankstymo būrelis su pačių išlankstytomis tulpėmis

Diplomato Č.Sugiharos dėka Japonijos ir Kauno draugystė prasidėjo dar Antrojo pasaulinio karo metais. Prieš keletą metų, Č.Sugiharos jubiliejui pažymėti, Vilniuje buvo pasodintas sakurų parkas. Šiais metais toks parkas atsirado ir Kaune. Dar balandžio viduryje Kauno miesto savivaldybės darbuotojai dalyvavo neįprastoje pavasario talkoje – Nemuno saloje sodino sakurų medelius – japoniškas vyšnaites, o mėnesio paskutinę dieną Č.Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos pirmininkas Ramūnas Garbaravičius jau pakvietė į Sakurų parko atidarymo šventę. Renginiai šiam neeiliniam miesto įvykiui pažymėti vyko ir kitose Kauno vietose. Č.Sugiharos namai kvietė susipažinti su ekspozicija, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko leidinių “Žydinti Japonija. Sakura japonų mene” atidarymas, videofilmų peržiūra A.Žilinsko galerijoje. Visur dalyvavo ne tik kauniečiai, bet ir svečiai iš sakurų gimtinės, Lietuvos ir Japonijos draugystės draugijos nariai. Iš pačios Japonijos atvyko penkiolikos asmenų delegacija. Tarp jų buvo Č.Sugiharos marti Michi Sugihara, projekto vadovas Takaši Vakisaka, „Nippon Express“ turizmo agentūros atstovas Hitoši Tanaka ir kiti.