Atnaujintas 2003 m. birželio 18 d.
Nr.47
(1151)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Žiniasklaida
Atmintis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Bažnyčia primena taikos įtvirtinimo
Artimuosiuose Rytuose sąlygas

Jaunos žydaitės nelegalioje konteinerių gyvenvietėje garsiai skaito ryto maldą

Teigiamai vertinamos „Taikos kelio gairių“ iniciatyvos

Pastaruoju metu, Artimųjų Rytų regione susidarius gana prieštaringai padėčiai, - viena vertus, sustiprėjus viltims dėl „Taikos kelio gairių“ programos, kurią nustatė vadinamasis kvartetas (JAV, Europos Sąjunga, Jungtinės Tautos ir Rusija), įgyvendinimo, ypač po Akabos viršūnių susitikimo, o, kita vertus, pasireiškus naujam palestiniečių radikalių islamistinių grupių terorizmo proveržiui ir Izraelio karinių pajėgų atsakomiesiems veiksmams, - Katalikų Bažnyčia išsako savąsias nuostatas dėl taikos Šventojoje Žemėje atkūrimo.