Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lietuvos valstybei – 750 metų
Nesikeičiančios imperijos užmačios

Rusijoje, o ypač Baltarusijoje leidžiamose istorinėse knygose net profesorių vardais pasidabinę istorikai, rašydami apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, dažniausiai kalba apie kažkokią rusų-lietuvių valstybę. Netgi Mindaugas vadinamas rusų kunigaikščių statytiniu ir jų valios vykdytoju. Tai ne tik dabartinių rusų ir baltarusių istorikų skelbiamas požiūris, bet jis buvo plačiai skelbtas ir carinėje Rusijoje.
Apie tolimos istorijos Lietuvos valstybę, ypač jos santykius su Rusija plačiai rašė žinomas istorikas S.Sužiedėlis. Jis pažymėjo, jog, dar nesusikūrus Lietuvos valstybei, tai yra iki mindauginio periodo, lietuviškas gentis, konkrečiai, jotvingius, ką rodo pačių rusų metraščiai, nuolat puldinėjo Kijevo kunigaikščiai. Istoriniuose šaltiniuose minimi tokie žygiai 983, 1038 metais. Na, o rusų metraščiai Lietuvos vardą pirmą kartą paminėjo 1040 metais, aprašydami kunigaikščio Jaroslavo žygį į Lietuvą. Tie nuolatiniai Lietuvos puldinėjimai rodo, jog nuo seno rusų kunigaikščiai vykdė plačią ekspansiją į Lietuvą. Tačiau lietuvių kunigaikščiams ėmus vienytis, ypač Mindaugo laikais (1236-1263), Lietuva rengė karo žygius prieš nuolat besiriejančius rusų kunigaikščius, mokėjusius duoklę totoriams. Lietuva ilgai gynė Rusiją nuo Aukso Ordos. Žinomas rusų poetas K.Balmontas, labai domėjęsis istorija, rašė: „Totorius nubloškė šalin lietuvis“ („Tatar otbrosil pročj litvin“). K.Balmontas turėjo galvoje Mindaugą.