Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Valdovų rūmai, Prisikėlimo bažnyčia: gal tikrovė, gal fantazija

Vilnius tarp lietuvių turi kažkokią mistinę trauką. Šį miestą sureikšmino mūsų istorija ir jo nemaži vargai bėgant laikui. Koks nors suvalkietis ar dzūkas, tarkim, romantiški valstiečiai, niekados Vilniuje nebuvę, tik jame badaudami kelerius metus praleidę karo metu (gal studijavo, gal raštininkavo), garsiai kalbėdavo: Vilnius tapo mano tėviške ir namais, tik jame noriu gyventi. Ta mistinė įtaka ir šiandien kreipia tautos bei valstybės dėmesį Vilniaus pusėn, gal net skriaudžiant provinciją su kitais miestais. Todėl pakankamai greitai kyla iš nebūties Valdovų rūmai, kad dar aukščiau stiebtųsi miesto garbė ir istorinė mistika. Tiesa, senieji griuvėsiai kalba ir, atrodo, dar ilgai kalbės ne tik apie miesto amžių, bet ir apie jo šeimininkų nerūpestingumą. Tačiau prabanga greičiau patraukia akį kaip tikrovės liudytojai. Todėl prabangai atkurti - o gal sukurti - teikiama pirmenybė.
O Kaunas, šiandieninis vargdienėlis, pirmaisiais atgimusios nepriklausomybės metais išugdęs keistus, beveik juokdarius, politikus? Jis daug kentėjo nuo Nemunu atplaukdavusių kryžiuočių, jį gindavo Kęstutis ir Vytautas, o miestas saugojo vidurio Lietuvą nuo vokiečių antplūdžių. Kaunas - ir buvusi Lietuvos laikinoji sostinė. Iš jo 1918-1940 metais po visą Lietuvą sklido pažanga, švietimas, susiklausymas. Sklido be korupcijos, be administracinio savanaudiškumo ir valdininkų siautėjimo. Jei kas bandė apgaudinėti valstybę, greitai buvo sugriebtas ir sutramdytas. (Pavyzdžiui, „lašinių skutimo“ istorija.) Kauno, Lietuvos laikinosios sostinės, kūrybiniu aktyvumu, tad ir pačiu miestu, reikia didžiuotis. O šiomis dienomis jį, okupaciniais metais buvusį tautinės gyvybės šaltinį, prieškarinių laikų šviesos židinėlį, viduramžių Lietuvos užtvarą prieš apsimetėlius krikščionis apsupo rūkai, pro kuriuos valstybės administracija Kauno neįžiūri.