Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Prisimintas Pauliaus VI išmintingas vadovavimas Bažnyčiai

Popiežius Paulius VI
(Džiovanis Batista Montinis)

Prisimindamas popiežiaus Pauliaus VI (1897-1978) išrinkimo į šv. Petro sostą 40-ąsias metines, popiežius Jonas Paulius II savo pirmtaką, kurio pontifikatas tęsėsi 15 metų (1963-1978), pavadino „tvirtu ir kartu nuolankiu apaštalu“, kuris „mylėjo Bažnyčią ir darbavosi dėl jos vienybės bei misijinės veiklos stiprinimo“. Jis drąsiai ir išmintingai vedė dialogą su pasauliu, tačiau nenuolaidžiavo sekuliaristiniam mentalitetui, kuris kartais sukeldavo kontroversijas ir pačios Bažnyčios viduje.
Kalbėdamas kelioms dešimtims tūkstančių maldininkų birželio 25 dieną susirinkusiems į tradicinę trečiadienio bendrąją audienciją, popiežius Jonas Paulius II sakė, kad Pauliaus VI pontifikatą pirmiausia ženklino Vatikano II Susirinkimas (1962-1965) su jame iškeltu „didesnio atvirumo šiuolaikinei epochai poreikiu“. Paulius VI atkakliai palaikė dar Jono XXIII pradėtą vedamąją „aggiornamento“ programą, siekdamas „Bažnyčios atsinaujinimo, sutinkamai su naujosios evangelizacijos reikmėmis“. Tačiau Šventasis Tėvas pabrėžė savo pirmtako Pauliaus VI išmintingumą ir nuoseklumą, kai jis „norėjo bažnytinės bendruomenės atsivėrimo pasauliui, kartu nepasiduodant pasaulio dvasiai“.


Petrinės – ypatinga vienybės su Popiežiumi šventė

Palijų iš popiežiaus Jono Pauliaus II rankų priima Eštergomo (Vengrija) arkivyskupas Peteris Erdas

Praėjusį sekmadienį, birželio 29 dieną, per liturginę Romos Bažnyčios globėjų šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventę, pasaulio katalikai vėl kartu meldėsi už Romos vyskupą, kad Dievas padėtų jo nelengvoje ir nepaprastai atsakingoje Katalikų Bažnyčios valdymo misijoje. „Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie šia proga meldžiasi už Romos vyskupą, apaštalo Petro įpėdinį, bei tiems, kurie savo indėliu prisideda prie jo tarnystės Dievo tautai palaikymo“, - kalbėjo popiežius Jonas Paulius II praėjusį sekmadienį į Romos Šv. Petro aikštę susirinkusiems dešimtims tūkstančių maldininkų iš viso pasaulio.
Šventasis Tėvas ne kartą yra pabrėžęs, kad didžiausia ir brangiausia parama jo misijai yra tikinčiųjų malda už Popiežių. Šiais jubiliejiniais 25-aisiais jo pontifikato metais, kurie, kaip žinoma, yra paskelbti Rožinio metais daugelyje pasaulio vietų, ypač Dievo Motinos šventovėse, katalikai taip pat sukalba ir rožinio maldą už Joną Paulių II, ką jis pats įvairiomis progomis yra pakvietęs daryti.