Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Vištyčio valančiukai su savo vėliava
po pamaldų nužygiavo į kultūros namus

Valančiukų šventė

Vištytis. Kai prieš penkerius metus P.Kriaučiūno vidurinės mokyklos mokytojas Vitalius Gaidys gavo auklėjamąją penktokų klasę, Lietuvoje jau veikė Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis, į organizaciją būrėsi valančiukai. Mokytojas, paskatintas parapijos klebono kan. J.Baranausko, Vištyčio mažuosius pamažėl sudomino šiuo judėjimu. Pirmosios valančiukų kuopos narės, šiemet devintokės, su malonumu prisimena stovyklas, įvairius renginius. Mergaitės jaučiasi svarbios ir atsakingos, nes koordinuoja žemesniųjų klasių moksleivių kuopų veiklą. Tai vienintelė rajono mokykla, kurios moksleiviai organizuotai dalyvauja tokioje veikloje.
Šis judėjimas jau penkeri metai kuria ir brandina savas tradicijas. Vaikai noriai įsitraukia į įvairias katalikiškas akcijas. Pernai dalyvavo maldos žygyje per Lietuvą, buvo Lietuvos blaivystės sąjūdžio suvažiavimo delegatai, kasmet M.Valančiaus gimtadienio proga mokykloje rengia meninio skaitymo konkursus. Dalyvaudami tarptautiniame konkurse holokausto tema „Mūsų senelių, prosenelių kaimynai žydai“, laimėjo antrąją vietą šalyje ir prieš Velykas turėjo galimybę lankytis Lenkijoje – Krokuvoje, Osvencime.


Telšių vyskupijoje

Mažeikių dekanate

Paminklas vyskupui Antanui Baranauskui

SEDA. Čia jis gyveno ir dirbo prieš 150 metų. Gražus Varduvos vingis, Šv.Jono Nepamuko bažnytėlė ir šalia - Sedos valsčiaus pastatas. Čia raštininku dirbo dvidešimtmetis Antanas Baranauskas. Milžiniškos liepos, klevai dar mena tuos laikus, deja, medinės architektūros puošmena, drožiniais išgražintas valsčiaus pastatas sudegė per karą. Išliko tik šalia stovėjusi daboklė (kalėjimas), neatskiriamas tuomečių valsčių komponentas. Greta - masyvūs, galingi caro laikų statiniai - akmeninė grūdų saugykla ir tiltas per Varduvą. Čia XX a. pradžioje buvo pasirinkta vieta Sedos progimnazijai, kuri kartu su valsčiaus pastatu 1944 metais suliepsnojo besitraukiant frontui.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Minėjimo dalyviai

Pirčiupių tragedijos pašvaistėje

VALKININKAI. Prie pat kelio Vilnius–Druskininkai, kur jis vingiuoja pro žaliuojančius Varėnos rajono pušynėlius, išnyra skaudžiai liūdnas postamentas gedinčiai Motinai. Už jo stovi aukšta paminklinė lenta, nuo viršaus iki apačios išmarginta vardais ir pavardėmis. Šita atminties relikvija pastatyta sovietiniais laikais Pirčiupių tragedijos aukoms atminti. Kiek tolėliau, už miškelio, Pirčiupių kaime, yra tikroji žudynių vieta, kurią žymi trys aukšti mediniai kryžiai, pastatyti tuoj po tragedijos. Ant medinės lentelės užrašyti žodžiai: ,,Ilsėkitės, broliai ir tėveliai, ramybėje, ilsėkitės, motinos ir seserys, ramybėje…”.


Panevėžio vyskupijoje

Krekenavos dekanate

Parodų Berčiūnų bažnyčioje koordinatorius tautodailininkas Rimantas Skunčikas

Tapyba bažnyčioje

Berčiūnai. Lietuvos Kankinių bažnyčioje veikia profesionalaus dailininko Ričardo Ničajaus ir tautodailininko Rimanto Skunčiko tapybos darbų paroda. Panevėžiečiai jai yra pateikę apie 20 savo darbų. Parodos atidarymo iškilmėse dalyvavęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas teigiamai įvertino tai, jog į bažnyčią atkeliauja meno kūriniai.
Tai jau antroji čia veikianti paroda. Prieš tai savo karpinius buvo eksponavusi berčiūnietė mokytoja Irena Miliukienė. Mačiusieji pedagogės kūrybą įvertino šiltai.