Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Telšių vyskupijoje

Mažeikių dekanate

Paminklas vyskupui Antanui Baranauskui

SEDA. Čia jis gyveno ir dirbo prieš 150 metų. Gražus Varduvos vingis, Šv.Jono Nepamuko bažnytėlė ir šalia - Sedos valsčiaus pastatas. Čia raštininku dirbo dvidešimtmetis Antanas Baranauskas. Milžiniškos liepos, klevai dar mena tuos laikus, deja, medinės architektūros puošmena, drožiniais išgražintas valsčiaus pastatas sudegė per karą. Išliko tik šalia stovėjusi daboklė (kalėjimas), neatskiriamas tuomečių valsčių komponentas. Greta - masyvūs, galingi caro laikų statiniai - akmeninė grūdų saugykla ir tiltas per Varduvą. Čia XX a. pradžioje buvo pasirinkta vieta Sedos progimnazijai, kuri kartu su valsčiaus pastatu 1944 metais suliepsnojo besitraukiant frontui.
1930 metais šalia progimnazijos buvo pastatytas paminklas Vytautui Didžiajam. Dabar šalia jo pastatytas paminklas poetui, vyskupui Antanui Baranauskui. Nuostabus gamtos ir istorinės praeities derinys - tarsi aura, įspūdingai supanti paminklą. Bronzos ir lietuviško granito biustas (skulpt.O.Neniškis) ant aukštoko postamento šimtamečių medžių fone atrodo didingai.
Sunkiai jis skynėsi kelią nuo vizijos iki realizavimo. Sedos gyventojai buvo suaukoję lėšas rubliais, bet vis nebuvo leidimo statyti. Istorinis lūžis - nepriklausomybė, tačiau indėliai nuvertėjo. Ir tik visuomenei spaudžiant bei Seimo nariui J.Jurkui padedant, Vyriausybė parėmė paminklo statybą.
Sediškiai paminklo atidengimo šventę parengė įspūdingai. Iš pat ryto miesto gatvėmis žygiavo orkestrantai. Jie kėlė, kvietė miestelėnus į šventę. Gražioje barokinėje Sedos Švč.M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Telšių vyskupas Jonas Boruta aukojo šv.Mišias. Jo pamokslas - tarsi literatūros pamoka. Žinios apie A.Baranausko sukurtas giesmes Marijos garbei, jo lyrika apie žemišką grožį ir dangišką taurumą - visa tai jaudino klausytojus.
Čia, paežeryje, stovyklaujantys skautai - jų net 180 - taip pat atžygiavo į šventę. Jie atvyko iš Šiaulių, Mažeikių, Akmenės, Ventos, Telšių ir kitų vietovių.
Vyskupas J.Boruta pašventino paminklą, Sedos seniūnas S.Keleris, Mažeikių vicemeras A.Čepys, Seimo narys J.Jurkus ir kiti sveikino sediškius, kad jų 20 metų puoselėta idėja tapo realybe. Šios idėjos autorius - kan. dr. Juozas Šiurys džiaugėsi kartu, kvietė žmones ir dabar būti iniciatyviais kūrėjais.
Paminklas A.Baranauskui - vienas reikšmingiausių kultūros akcentų ne tik sediškiams, bet ir platesniam regionui.

Leonora ČEPIENĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija