Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kariuomenės jėga – ne ginklai, o žmonės

Birželio 4-8 dienomis netoli Trakų, Guobštų kaime įrengtoje Vilniaus jėzuitų gimnazijos vasaros stovykloje, nuostabiame gamtos prieglobstyje, vyko Tarptautinė krikščioniškoji kariūnų konferencija, surengta Lietuvos kariuomenės ordinariato, padedant Krašto apsaugos ministerijai ir Karo akademijai. Tokio pobūdžio konferencija Lietuvoje organizuota pirmą kartą. Krikščioniškajame pasaulyje – tai įprastas renginys.


Vyksta didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Trečiadienio rytą Telšių vyskupas Jonas Boruta iš Kenstaičių išlydėjo maldininkų grupę į Žemaičių Kalvariją. Prasidėjo didieji Žemaičių Kalvarijos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai. Jie truks iki liepos 12 dienos. Vyskupas J.Boruta į atlaidus einančius maldininkus iš Kenstaičių išlydės kiekvieną rytą.


Teikia laimę kitiems

Šv.Mišias už Kolpingo draugijos veiklą aukojo
arkivyskupai Sigitas Tamkevičius ir apaštalinis
nuncijus dr.Peteris Stephanas Zurbriggenas

Kolpingo draugija šiais metais mini savo veiklos Lietuvoje dešimtmetį. Jubiliejinį birželio 21-osios rytą kolpingiečiai rinkosi Kauno Arkikatedroje, kurioje šv.Mišias už draugijos veiklą ir jos narius aukojo Kolpingo draugijos Lietuvoje globėjas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. P.S.Zurbriggenas. Šv.Mišių metu pašventintas kryžius, kurį sekmadienio rytą Kolpingo draugijos nariai pastatė Kryžių kalne, kaip padėką Aukščiausiajam už galimybę dirbti visose septyniose Lietuvos vyskupijose ir plėtoti vokiečių katalikų kunigo Adolfo Kolpingo (1813–1865) socialinio teisingumo, grindžiamo krikščioniška artimo meile, idėjas. Kolpingo draugija Lietuvos 32 parapijose vienija daugiau nei 500 narių. Pasaulyje vienijasi 56 šalių Kolpingo draugijos, joms priklauso daugiau nei 450 tūkst. narių.


Ateitininkų Federacijos suvažiavimą pasitinkant
Gyvoji Dvasia ir mes

Gyvoji Dvasia yra viena Tikrovė. Bet ją mes savo protu, žodžiais ir patirtimi tegalime vos apgraibomis suvokti ir išreikšti. Taip pat tenka mums ją tik dalimis suprasti, bet reikia bandyti. Tad kas yra Gyvoji Dvasia ir ką Ji mums reiškia?


Arkivyskupijos ir savivaldybės bendradarbiavimo sutartis dėl Prisikėlimo bažnyčios

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Kauno meras Arvydas Garbaravičius pasirašę sutartį

Kauno arkivyskupijoje tarp Kauno arkivyskupijos ir Kauno miesto savivaldybės pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurią pasirašė arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius. Pasirašant sutartį dalyvavo grupė kunigų ir atsakingų savivaldybės pareigūnų. Šalys siekia, kad kuo skubiau būtų užbaigtas Lietuvos nepriklausomybės atgavimo simbolio – Prisikėlimo bažnyčios – atstatymas bei šioje bažnyčioje būtų organizuojama daugialypė veikla. Prisikėlimo bažnyčia po atstatymo bus naudojama religinėms apeigoms, miesto kultūriniams poreikiams ir turizmo reikmėms.