Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Arkivyskupijos ir savivaldybės bendradarbiavimo sutartis dėl Prisikėlimo bažnyčios

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Kauno meras Arvydas Garbaravičius pasirašę sutartį

Autoriaus nuotrauka

Kauno arkivyskupijoje tarp Kauno arkivyskupijos ir Kauno miesto savivaldybės pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurią pasirašė arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius. Pasirašant sutartį dalyvavo grupė kunigų ir atsakingų savivaldybės pareigūnų. Šalys siekia, kad kuo skubiau būtų užbaigtas Lietuvos nepriklausomybės atgavimo simbolio – Prisikėlimo bažnyčios – atstatymas bei šioje bažnyčioje būtų organizuojama daugialypė veikla. Prisikėlimo bažnyčia po atstatymo bus naudojama religinėms apeigoms, miesto kultūriniams poreikiams ir turizmo reikmėms. Mat nuo šventovės stogo atsiveria puiki miesto panorama. Arkivyskupija įsipareigojo organizuoti kryptingą Prisikėlimo bažnyčios veiklą Lietuvos žmonių dvasiniam atgimimui ir tautiniam ugdymui skatinti, rengti iškilmingas pamaldas per tautines šventes, Lietuvai ir Kaunui ypatingomis progomis, sakralinio pobūdžio renginius – parodas, koncertus, leisti ir kitiems organizuoti panašias programas, naudoti Prisikėlimo bažnyčią turizmo reikmėms. Numatoma bažnyčios rūsyje įrengti kolumbariumą, kuriame galės būti laidojami Lietuvai nusipelniusių žmonių palaikai. Arkivyskupija įsipareigojo kasmet surinkti 250 000 Lt bažnyčios statybai užbaigti. Tuo tarpu Kauno savivaldybė įsipareigojo Prisikėlimo bažnyčią įtraukti į kuriamo Žaliakalnio kultūros ir turizmo centro veiklą, inicijuoti projektus, kurie padėtų gauti Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšas, reikalingas kultūros paveldo objektui atstatyti, ieškoti būdų paremti bažnyčios baigiamuosius statybos darbus, organizuoti aplinkos tvarkymą, rengti Prisikėlimo bažnyčioje iškilmingus miesto bendruomenės susirinkimus. Ši sutartis žadina viltį, kad baigiamieji darbai atstatant Prisikėlimo bažnyčią gerokai paspartės ir Lietuvos vardo paminėjimo pirmą kartą istorijos šaltiniuose tūkstantmečiui Tautos prisikėlimo šventovė žėrės visomis architektūrinio grožio spalvomis.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija