Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Vištyčio valančiukai su savo vėliava
po pamaldų nužygiavo į kultūros namus

Šventėje dalyvavo ir buvo pagerbtas valančiukų dvasios tėvas Vištyčio klebonas kan. J.Baranauskas ir Knygnešių draugijos rajono skyriaus pirmininkė V.Dambrauskaitė

Autorės nuotraukos

Valančiukų šventė

Vištytis. Kai prieš penkerius metus P.Kriaučiūno vidurinės mokyklos mokytojas Vitalius Gaidys gavo auklėjamąją penktokų klasę, Lietuvoje jau veikė Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis, į organizaciją būrėsi valančiukai. Mokytojas, paskatintas parapijos klebono kan. J.Baranausko, Vištyčio mažuosius pamažėl sudomino šiuo judėjimu. Pirmosios valančiukų kuopos narės, šiemet devintokės, su malonumu prisimena stovyklas, įvairius renginius. Mergaitės jaučiasi svarbios ir atsakingos, nes koordinuoja žemesniųjų klasių moksleivių kuopų veiklą. Tai vienintelė rajono mokykla, kurios moksleiviai organizuotai dalyvauja tokioje veikloje.
Šis judėjimas jau penkeri metai kuria ir brandina savas tradicijas. Vaikai noriai įsitraukia į įvairias katalikiškas akcijas. Pernai dalyvavo maldos žygyje per Lietuvą, buvo Lietuvos blaivystės sąjūdžio suvažiavimo delegatai, kasmet M.Valančiaus gimtadienio proga mokykloje rengia meninio skaitymo konkursus. Dalyvaudami tarptautiniame konkurse holokausto tema „Mūsų senelių, prosenelių kaimynai žydai“, laimėjo antrąją vietą šalyje ir prieš Velykas turėjo galimybę lankytis Lenkijoje – Krokuvoje, Osvencime.
Vyskupijos valančiukų judėjimas prasidėjo ir išplito nuo Kazlų Rūdos, kur dirba vyskupijos M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio valdybos pirmininkas A.Jankauskas ir valančiukų valdybos pirmininkė D.Kriščiūnienė. Jie su nuoširdžiausiais sveikinimais atvyko į Vištyčio valančiukų penkerių metų jubiliejų. Valančiukų pasveikinti atėjo Policijos nuovados, Regioninio parko, kaimo bendruomenės atstovai, rajono Knygnešių draugijos pirmininkė. Vaikų ir jaunimo centro bei mokyklos padėkos raštus teikė mokyklos direktoriaus pavaduotoja V.Paškauskienė. Koncerte skambėjo valančiukų atliekamos dainos, skaitovų konkurso laureatų skaitomi posmai. Svarų žodį šv. Mišių metu valančiukams pasakė jų dvasios tėvas kan. J.Baranauskas. Pasak dvasininko, būtų džiugu, kad jie, nuo mažumės pasakę žalingiems įpročiams „Ne“, ir ateityje gyventų toliau nuo pagundų, suaugę neieškotų džiaugsmo, kur jo niekas neranda, – svaigaluose, narkotikuose. Dvasios paguodos kvietė ieškoti bendraujant su Viešpačiu, susikaupus maldoje.
Savo pasiryžimo laikytis ir ateityje bei švęsti dar daug gražių jubiliejų linkėjo ne vienas šventės svečias.

Birutė NENĖNIENĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija