Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Panevėžio vyskupijoje

Krekenavos dekanate

Parodų Berčiūnų bažnyčioje koordinatorius tautodailininkas Rimantas Skunčikas

Autoriaus nuotrauka

Tapyba bažnyčioje

Berčiūnai. Lietuvos Kankinių bažnyčioje veikia profesionalaus dailininko Ričardo Ničajaus ir tautodailininko Rimanto Skunčiko tapybos darbų paroda. Panevėžiečiai jai yra pateikę apie 20 savo darbų. Parodos atidarymo iškilmėse dalyvavęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas teigiamai įvertino tai, jog į bažnyčią atkeliauja meno kūriniai.
Tai jau antroji čia veikianti paroda. Prieš tai savo karpinius buvo eksponavusi berčiūnietė mokytoja Irena Miliukienė. Mačiusieji pedagogės kūrybą įvertino šiltai.
Parodyti maldos namuose meno žmonių kūrinius mintis kilo Naujamiesčio klebonui kun. Algirdui Daukniui bei tautodailininkui R.Skunčikui. Šiuolaikiškai pastatytoje bažnyčioje yra įkomponuotas vienas geriausių Stasio Ušinsko vitražų - kaip paminklas menininko atminčiai. Todėl vyrai sumąstė, kad atėjusiems pasižiūrėti vitražų neblogai būtų parodyti ir kitokio meno. Kartu jie apsilankytų ir bažnyčioje. Čia pat - vaizdingas parkas, medžio skulptūros - Kryžiaus kelio stotys. Kun. A. Dauknys pasiūlė tautodailininkui tapti parodų kuratoriumi.
Su R.Ničajumi Rimantą suvedė dailininkas Henrikas Klausutis Beržanskis. Jis buvo R. Skunčiko mokytojas. Dabar jiedu - vandeniu neperliejami draugai. Surengė bendrą parodą. Devynis savo kūrybos darbus jai pristatė R. Ničajus, aštuonis - R. Skunčikas.
Parodų koordinatoriaus R. Skunčiko manymu, neblogai būtų šiltais metų mėnesiais po pietų palikti bažnyčią atvirą. Jos saugumu turėtų rūpintis tam paskirtas žmogus. Jau klibinamos miesto ir rajono savivaldybės, kad jos prisidėtų prie naujo etato įsteigimo.

Bronius VERTELKA

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija