Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vasaros linksmybės
(Ne pagal Donelaitį)

Viena pažįstama papasakojo įprastą sovietmečiu atsitikimą, kai į kolchozą atvyko pamedžioti aukštas LKP CK veikėjas. Prieš jam atvykstant, savaitę laiko buvo rengiamasi svečio bei jį lydinčios rajono valdžios susitikimui. Per surengtą puotą, kaip sakoma, lūžo stalai ir tik paukščių pieno tetrūko. O to veikėjo apkūni žmona, apsirengusi nematytais užsienietiškais apdarais iš jos vyro keikiamų „supuvusių Vakarų“, išsikvėpinusi prancūziškais kvepalais, prisikirtusi visokiausių skanėstų, dėstė: „Duok Dieve, kad ir mūsų vaikai visa tai turėtų“. Žinoma, to veikėjo žmona tokių gėrybių linkėjo ne kolchozų baudžiauninkų, o savo klano atžaloms. Reikia pasakyti, kad partinio funkcionieriaus žmonos palinkėjimai ir viltys su kaupu išsipildė jau ne sovietinėje, o nepriklausomoje Lietuvoje. Tik partinio klano ir artimųjų gobšumas bei savanaudiškumas tapo dar didesnis, o puotos kur kas prašmatnesnės nei anksčiau. Daugelis klausia – kas juos padarė tokius? Ogi niekas kitas, tik mes patys. Ir nereikia mėtyti akmenų vien į „kompetentingų ir pragmatiškų“ vadovų daržą, taip bus neteisinga. Pakanka pažiūrėti, kas gi balsuoja įvairių lygių rinkimuose už tuos buvusius ir esamus nomenklatūrininkus bei naująjį „elitą“, kas labiausiai ir nepagydomai serga sovietinių laikų nostalgijos liga. Ogi tie, kas tempė iš kolūkio „kombikormą“, iš gamyklų ir fabrikų viską, ką tik įmanoma buvo nugvelbti. Viena buvusi kolūkio melžėja, pasigyrusi, jog visą laiką balsuojanti „tik už Brazaucką“, taip ir pasakė. Pasak jos, kolūkių laikais namuose nieko netrūko, tačiau vis tiek vogdavo „visuomeninį turtą“. Kaipgi kitaip, nes jei nevogsi, bendradarbiai raukysis: gal tu nori būti geresnis už mus? Jaučiate „gaujos“ įstatymus? Arba nuolat dabar keikiantis nepriklausomą Lietuvą buvęs traktorininkas ilgus metus kelis kilometrus važinėjo pietauti namo traktoriumi. Ne pats tai buvo susigalvojęs, o nusižiūrėjo į valdininkus. Kuo gi jis blogesnis už personalinės mašinos šeimininką, turintį asmeninį vairuotoją? Reikia su liūdesiu pripažinti, jog daugelis per sovietmetį taip priprato prie dorovinio dviveidžiavimo, kad jau visiškai nebepastebi savo deformacijos.
Žinoma, ta deformacija labiausiai apėmusi valdančiųjų kastą. Tai ypač išryškėjo kilus žemės sklypų dalybų skandalui. Naujaisiais valdininkais tapę dabartiniai valdantieji visą kaltę dėl tų „valdininkų“ atsiradimo kaltina konservatorius, esą įstatymu atvėrusius duris neteisėtoms sklypų dalyboms prestižinėse ir pelningiausiose Lietuvos vietose. Tačiau pirmieji žingsniai į tas dalybas buvo žengti 1995 metais, valdant ne konservatoriams, o LDDP. Tada ir buvo priimta įstatymo pataisa, leidžianti miško ar žemės plotą susigrąžinti kitoje vietoje ekvivalentine natūra. Pats tuometinis žemės ūkio ministras, dabar Seime „ginantis“ žemdirbių interesus, Vytautas Einoris pripažino, jog valdant LDDP nuolat stigo pinigų kompensacijoms už žemę išmokėti, todėl ir buvo nuspręsta leisti gauti sklypą kitoje vietoje, kur yra laisvos žemės.
Apskritai dėl to žemės ūkio kyla pavojus pačios valstybės stabilumui. Rimti politikos apžvalgininkai su nerimu prakalbo apie tai, kad kelių ir muitinių blokadų organizatoriai siekia griauti valstybę. Eilinį kartą aplankęs premjerą Žemės ūkio rūmų pirmininkas Jonas Ramonas su bendražygiais vėl išreiškė nepasitenkinimą kompensacijomis pieno gamintojams. Pasirodo, iki metų pabaigos žemės ūkiui stabilizuoti papildomai skirtų 100 mln. litų nepakanka. Pamačius valdžios pasimetimą ir nuolaidžiavimą, jau reikalaujama kompensacijų už grūdus, cukrinius runkelius, mėsą. Vėl grasinama svarbiausių magistralinių, į užsienio valstybes vedančių kelių blokada. O kai teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnai mažumėlę pabandė pasidomėti, kas gi organizavo tas akcijas, kas sutrukdė eismą, kas pridarė vežėjams milijoninių nuostolių ir faktiškai grubiai pažeidė viešąją tvarką bei kitus įstatymus, tuoj kilo neregėtas triukšmas dėl tariamai pradėto žemdirbių „persekiojimo“. Net 18 įvairioms frakcijoms atstovaujančių Seimo narių kreipėsi į Prezidentą, Premjerą, Generalinę prokuratūrą, Saugumo departamento ir policijos vadovus, reikalaudami „apginti žemdirbius“ nuo tariamų persekiojimų. Mat parlamentarams nepatinka, kad „Sodros“, Mokesčių inspekcijos ir Darbo inspekcijos pareigūnai ėmėsi domėtis kai kurių žemdirbių reikalais. Grupės Seimo narių kreipimesi į aukščiausius valstybės pareigūnus manipuliuojama tariamu rūpesčiu, kad tokiais būdais „griaunami demokratinės valstybės pamatai, pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, kuriama baimės atmosfera“ ir t.t. Tačiau kokioje gi demokratinėje valstybėje, pavyzdžiui, mokesčių inspektoriai negali tikrinti piliečių? O kalbant apie „žmonių teises ir laisves“, kažkodėl parlamentarai net neužsimina apie kitų piliečių per blokadas patirtus nuostolius bei jų pažeistas teises ir laisves. Įdomiausia yra tai, jog tarp 18 parlamentarų, pasirašiusių kreipimąsi į valstybės vadovus, be tokių etatinių „paprastų žmonių“ gynėjų kaip Petro Gražulio, Juliaus Veselkos, Stanislovo Buškevičiaus, Jono Čiulevičiaus, Petro Papovo, Egidijaus Klumbio, Kazimieros Prunskienės, Mykolo Pronckaus, atsirado ir kai kurių dešiniųjų politikų parašų. Ką visa tai galėtų reikšti, nesunku suprasti. Šitaip įstatymų leidėjai, kišdamiesi į teisėsaugos institucijų veiklą ir bandydami sudrausminti tariamus įžūliausius įstatymų ir viešosios tvarkos pažeidėjus, jau pradėjo rinkti balsus būsimuosiuose Seimo rinkimuose. Nelabai garbingas užsiėmimas, siekiant pasinaudojus situacija apginti netvarkos kėlėjus, kurių veiksmai žlugdo valstybės ekonomiką ir stabilumą, sukelia daugybę sunkumų kitiems žmonėms.
Tačiau ko nepadarysi siekdamas pigaus populiarumo. Štai, nepavykus referendumui, Seimo narys oligarchas Viktoras Uspaskich net nusprendė tapti televizijos žvaigžde. Komercinės TV3 televizijos laidoje „TV pagalba“ V.Uspaskich, apsitempęs raudonu kombinezonu, vandens motociklu „patruliuoja“ Palangos pakrantėje ir esą gelbėja skęstančius žmones. Ir dar giriasi, kad „už darbą“ neimsiąs jokio honoraro. Štai kur altruistas! Aišku, šiam milijonieriui ne honoraras reikalingas. Jis pasirengęs už žymiai didesnius pinigus nupirkti bet kokią televiziją, net ir valstybinę, kad tik toji padidintų jo populiarumą. Išties pastaruoju metu oligarchas beveik neišlenda iš įvairių Lietuvos televizijų ekranų. Ką ten Lietuvos, jeigu V.Uspaskich sugebėjo nupirkti net Rusijos televiziją. Beje, šiomis dienomis Palangos skęstančiųjų „gelbėtojas“ pasigyrė, kad neseniai ir per Lietuvos televiziją parodytas Rusijos filmas apie tai, kaip V.Uspaskich gelbėja Lietuvą, buvo sukurptas Rusijos vyriausybės užsakymu (!).
Kol socialliberalų frakcijos narys „gelbėja“ skęstančiuosius, socialliberalų vadas A.Paulauskas jau ne juokais susirūpino, kad jo frakcijos nariai neišsilakstytų ir neperbėgtų pas socialdemokratus ar Prezidento liberalus demokratus. Seimo kuluaruose apie tai jau garsiai kalbama. Netgi teigiama, kad valdantieji socialdemokratai, turintys Seime 53 narius, labai supykę ant A.Paulausko, išdrįsusio pritarti Vilniaus mero Artūro Zuoko išrinkimui, ir ketina pakeisti koalicijos partnerius. Kai kurie aukšti socialdemokratų veikėjai neslepia, jog yra visai galimas dalykas, kad naująją valdančiąją daugumą sudarys su „prezidentiniais“. Tiesa, liberalų demokratų frakcija turi tik 13 narių ir iki daugumos socialdemokratams trūktų trijų balsų. Tačiau juos gauti valdančiajai partijai būtų vienas juokas. Juk tokiu atveju, kuo galima neabejoti, nemažai socialliberalų bemat perbėgtų po Č.Juršėno sparnu. Nors socialdemokratai galėtų apsieiti ir be perbėgėlių. Juk partijai ištikimos yra K.Prunskienės ir K.Bobelio grupuotės, netrukus susijungsiančios į dar vieną socialdemokratų priedangą.
Todėl A.Paulauskui teko viešai paneigti kalbas apie galimas valdančiosios koalicijos skyrybas. Tačiau Seimo Pirmininkui nenoromis reikėjo prisipažinti, kad „vyresnieji broliai“, kaltindami socialliberalus išdavyste dėl Vilniaus mero rinkimų, patys užsiima negarbingais žaidimais. Pasak A.Paulausko, socialdemokratai nuolatos kalbina jo frakcijos narius pereiti pas juos. Valdančiajai partijai tai labai tinka – ji mielai priima visus perbėgėlius. Netgi išskėstomis rankomis sutiko humoro laidų heroje tapusią Janę Narvilienę, kuri savo pareiškimais ir iniciatyvomis seniai juokina Seimą, jau nekalbant apie plačiąją visuomenę. Bet kas iš to. Tegul šaiposi. Svarbu, kad tik tinkamai paspaustų balsavimo mygtuką. O tų mygtukų spaudytojai sumano vis naujų atrakcijų. Tai iki užkimimo diskutuoja dėl piktų šunų, tai dėl Joninių šventimo, lyties keitimo ir panašių valstybei „būtinų“ dalykų. Kad tik dar labiau nukreiptų visuomenę nuo aktualiausių problemų, nuo valdininkijos siautėjimo ir žmonių skurdinimo. Todėl nereikia stebėtis didelės dalies piliečių inertiškumu, naujovių baime, baisia praeities įpročių jėga. Galbūt turi praeiti metai, dešimtmečiai kūrybiško darbo, kad būtų užtikrintos realios teisės ir galimybės piliečių iniciatyvai pasireikšti, metai ir dešimtmečiai ne merdėjimo, o tikro gyvenimo.

Petras KATINAS

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija