Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dėl Lapių parapijos žemės

Neseniai Lapių (Kauno r.) mokykla persikėlė į buvusias LNK televizijos patalpas - čia daug erdvės, patogios darbo ir mokymosi sąlygos.
Ir štai, kaip sunerimęs “XXI amžiaus” redakcijai teigė Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas, ne tik senąją mokyklą, bet ir šalia esančią bažnyčios žemę nutarta parduoti. Birželio 16 dieną buvo pakviesti žemės matininkai, kurie bažnyčios žemės centre, keli žingsniai nuo bažnytinių trobesių, įkasė kuoliuką. Žmonės klausę matininkų, ką jie čia darą. Šie atsakę, kad juos čia atsiuntęs Lapių seniūnas Rimas Stankus. O užsakymą davęs rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Bet seniūnas teigęs, kad su šia istorija nieko bendra neturi, ir nurodęs, kad bažnytinės žemės mokyklai paskirtos 1998 metais.
Anot kun. R.G. Skrinsko, dabartinis rajono Tarybos narys D.Jankauskas paaiškino, kad tuomet mokykla dar buvo veikianti ir jai buvo reikalingas stadionas. Dabar padėtis iš esmės pasikeitusi - mokykla inventorizuojama ir esą nebūtina prie avarinio pastato skirti 1,3 ha žemės, kai yra teisėtas savininkas - Lapių bažnyčia.
Kunigas klebonas primena, kad prieškariu, vykdant Lapėse žemės reformą ir 1936 -1937 metais pastačius mokyklą, jai buvo paskirtas ir žemės plotas, nesitaikant į bažnyčios nuosavybę. Mokyklos žemė buvo priešingoje klebonijos pusėje. Tad atrodo, kad problemos nėra - tegul savivaldybė pasiima mokyklos, o ne bažnyčios žemę, samprotauja kun. R.G. Skrinskas.
Kunigas primena, kad dar prieš dešimt metų, siekiant atsiimti bažnyčios žemę, buvo surinkti visi žemės nuosavybę įrodantys dokumentai, kuriuos patvirtino Lietuvos centrinis archyvas. Kauno rajono savivaldybės administracija, atsakydama į kun. R.G. Skrinsko pareiškimą dėl žemės atsiėmimo, pasiūlė kreiptis į vietos Agrarinės reformos tarnybą - tam, kad žemė būtų paskirta neprivatizuojamai žemei. Ir ką gi, Agrarinės reformos tarnyba 1996 m. gegužės 14 d. atsakė: “Domeikavos seniūnijos agrarinės reformos tarnyba informuoja, kad pagal šiuo metu galiojančius Vyriausybės nutarimus bažnytinės žemės negrąžinamos. Priėmus Vyriausybei įstatymą dėl bažnytinių žemių grąžinimo, Jums priklausanti žemė bus sugrąžinta”.
Kun. R.G. Skrinskas sako, kad pagal įstatymą reikia su kaimynais suderinti žemės ribas ir drauge spręsti iškilusius ginčus. „Viso to nebuvo paisyta. Bet kad taip vidury baltos dienos būtų atimama bažnytinė žemė, nesitikėjau. Tik įkalus riboženklį klebonijos kieme ir pakėlus triukšmą, išaiškėjo slapti Savivaldybės darbai - “raudonosios (prichvatizavimo) linijos”, – teigia kun. R.G.Skrinskas.
Kunigas klebonas pateikė šiuo klausimu ištraukų iš rašinio, išspausdinto laikraštyje “Naujos tėviškės žinios”: Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus žemėtvarkininkas Domeikavoje Benas Aleksonis sakė, kad matininkai buvo atvykę patikslinti mokyklos žemės sklypo ribų. Dabar pažymėtas tas sklypas, kuris yra priskirtas mokyklai. Tačiau tai nereiškia, kad tas sklypas atiteks mokyklos pastato pirkėjui. Sklypo ribos galės būti keičiamos, tikino B. Aleksonis. Pasiteiravome, kas ir kokiais kriterijais vadovaujantis tas ribas keis? „Tai spręs Žemėtvarkos skyriaus specialistai“, - miglotai aiškino B.Aleksonis. „...Greičiausiai mokyklą perduosime Turto fondui, o šis skelbs jo pardavimą. Šiuo metu Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus užsakymu yra tikslinamos mokyklai priskirtos žemės ribos”, - teigė savivaldybės administracijos direktorius S.Bizulis.

Parengė
Benjaminas ŽULYS

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija