Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Bažnyčia puošiasi nauju rūbu

Kauno Šv. Juozapo bažnyčia
Vilijampolėje prasidėjus
rekonstrukcijos darbams

Taip ji atrodys po rekonstrukcijos

Remontavo, pertvarkė

Kaunas. Vilijampolės gyvenamajame mikrorajone imta rekonstruoti čia esanti Šv. Juozapo bažnyčia. Tokią reikmę padiktavo mūsų gyvenimas, žmonių dvasiniai poreikiai. Iš tiesų dabartinės bažnyčios erdvė sunkiai pajėgia sutalpinti visus čia atėjusiuosius, ypač sekmadieniais, taip pat ir per vadinamąsias sudėtines šv. Mišias, metinių katalikiškųjų švenčių progomis čia būna kone spūstis, ir šiltesniu oru žmonės Šv. Mišiose dalyvauja susėdę lauke ant suolų.

Džiugu, kad žmonės lanko bažnyčią, jie dėl šiokių tokių nepatogumų nereiškia nepasitenkinimo. Tačiau būtų dar geriau, gražiau ir įspūdingiau, jei joje rastųsi dar daugiau erdvės, ji būtų patogesnė lankytojams.

Kaip sakė bažnyčios klebonas kun. Jonas Bujokas, šioje Šv. Juozapo parapijoje gyvena apie 35 tūkst. žmonių, iš kurių praktikuojantys katalikai sudaro apie septynis tūkstančius. Sekmadieniais šv. Mišiose dalyvauja apie 1100 tikinčiųjų.

Poreikis turėti Vilijampolėje erdvią bažnyčią mena ir tolesni praėjusieji metai. Kaip byloja šios parapijos istorija, Šv. Juozapo bažnyčia čia buvo pastatyta 1932 metais pirmojo parapijos klebono Juozapo Dagilio pastangomis.

Nors tuomet gyventojų šioje vietovėje buvo žymiai mažiau negu dabar, tačiau ir tada mąstyta apie bažnyčios išplėtimą. Tuomet pastatytoji bažnyčia turėjo būti laikina, buvo parengtas naujos didelės mūrinės bažnyčios projektas. Tačiau Antrasis pasaulinis karas sutrukdė įgyvendinti statybos planus, o sovietinės okupacijos sąlygomis imtis bažnyčios statybos buvo neįmanoma. Tad iki 1983 metų pirmame bažnyčios aukšte vykdavo pamaldos, o antrame buvo klebonija su raštine ir gyvenamieji butai. Vilijampolei plečiantis, pagausėjus gyventojų, bažnyčia savo plotu sunkiai tenkino tikinčiųjų poreikius. Jau tada gyvenimas vertė ieškoti kokių nors išeičių. Taip1983 metais buvo atlikta didelė rekonstrukcija. Antrame aukšte panaikinti butai, lubos pakeltos iki palubės, ant naujų gelžbetonių kolonų sumontuoti balkonai, į juos įrengti erdvūs laiptai. Pastatytas naujas didysis ir du šoniniai altoriai. Vaizdas iš esmės pasikeitė, atsirado daugiau vietos čia susirenkantiems lankytojams. Ir tai dar ne viskas. Dėdami, kaip sakoma, paaukotą litą prie lito, remiami geradarių, bažnyčios šeimininkai nuo 1995 iki 1998 metų toliau ją tvarkė, remontavo. Rūsyje buvo įrengtos papildomos patalpos „Caritas“ veiklai, atnaujinta salė ir kambarys vaikams bei jaunimui. Po trejų metų prie bažnyčios pastatyta nedidelė klebonija.

Klebonas kun. J. Bujokas pasidžiaugia, kad nuolatinės katechezės parapijoje dėka bažnyčioje daugėja vaikų ir jaunimo. Jie dalyvauja šv. Mišių liturgijoje, Švč. Sakramento adoracijoje, „Marijos vaikų“ sambūryje, ateitininkų kuopoje, gieda šventąsias giesmes. Tad ir jaunimui reikia daugiau patogumų, geresnių veiklos sąlygų.

O bažnyčioje - vis remontai, laikini pertvarkymai. Bet jie iki šiol vyko tose pačiose, palyginti, nedidelės erdvės patalpose ir todėl pastato nepraplėtė.

Pakils visu grožiu

Todėl imtasi žygių bažnyčią rekonstruoti iš esmės. Klebonas padeda ant stalo būsimosios, jau rekonstruotos, išvaizdžios, bažnyčios projektą. „Štai netrukus ji bus tokia“, - sako klebonas. Jis, tarsi statybos specialistas, pamini vieną kitą projekto fragmentą, jo ypatumus. Tuo stebėtis netenka, nes mūsų bažnyčių klebonai dažnai yra ne vien parapijų ganytojai, bet ir ūkvedžiai, statybų organizatoriai bei neblogi jų žinovai, „skaito“ projektų brėžinius ir kt. Taip yra ir šiuo atveju.

Bažnyčios rekonstrukcijos projektą parengė architektas Valentinas Baršauskas, darbus atlieka D. Pečeliūno firma „Viluinė“. Tad dabar ir būtų įdomu akies krašteliu žvilgtelėti, kaip atrodys Vilijampolės bažnyčia po rekonstrukcijos. Klebonas pasakoja, kad bažnyčia su bokštu - varpine bus praplėsta į Sąjungos aikštės pusę. Vien pagrindinė šv. Mišių salė pirmame aukšte padidės 60 kv. metrų, joje padaugės šimtas sėdimų vietų. Salės, kitos patalpos rūsyje bei bažnyčios viršuje, už vargonų, dar geriau tarnaus choristų, parapinės katechezės lankytojų, „Caritas“, kitoms dvasingumo reikmėms. Bažnyčia bus trijų aukštų.

Ši rekonstrukcija kainuos apsčiai pinigų. Juos ne vienerius metus aukojo parapijos tikintieji, kiti geradariai. Tiesa, ir vėliau dar reikės šį tą tvarkyti, bet iki galutinio taško padėjimo dar šiek tiek stinga lėšų. Anksčiau ar vėliau jų bus surasta.

Bažnyčią rekonstruojančios minėtosios „Viluinės“ firmos darbininkų skaičius kinta. Kaip teigė jų brigadininkas Saulius Dagilis, tai priklauso nuo dienos darbų apimties. Iš pradžių dirbo keturi žmonės, vėliau jų bus perkelta iš kitų brigadų. Svarbiausia, kad darbai vyktų sparčiai, organizuotai. Brigados vadovas sakė, kad anksčiau jie bažnyčių nestatė, neremontavo, tad šių dienų darbai dar labiau praturtins jų patirtį. S. Dagilis akcentavo dar vieną dalyką - prie įėjimo į bažnyčią bus įrengtas betoninis takelis neįgaliesiems su vežimėliais įvažiuoti. Kai kam tai tik smulkmena, o ne vienam - reikšmingas dėmesys. Užkalbintas jaunas darbininkas Nerijus Petraitis sakė šioje firmoje dirbąs apie vienerius metus. Čia vyraujanti gera tvarka, drausmė, tad darbas sekasi. Stengiasi ir kiti vyrai.

Žinoma, geriausia bus galima pasidžiaugti, pasigrožėti atjaunėjusiu pastatu, kai rekonstrukcija bus baigta. Šios džiugios šventės ilgai laukti neteks. Jau rugsėjo pradžioje Šv. Juozapo bažnyčia Vilijampolėje pakils visu savo grožiu ir iškilmingumu.

Benjaminas ŽULYS

Kaunas

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija