Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Baltijos šalių vyskupai
susitiko Estijoje

Arkivyskupas
Peteris Zurbriggenas
Tartu pasakoja apie Estijos
Katalikų Bažnyčios istoriją

Kaip pranešė Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas, balandžio 27-29 dienomis Taline vyko Baltijos šalių Vyskupų Konferencijų V suvažiavimas. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Skandinavijos katalikų Vyskupų Konferencijų nariai paminėjo Estijos apaštalinės administratūros įsteigimo 80-ąsias metines. Apaštalinės administratūros vadovas yra apaštalinis nuncijus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje arkivyskupas Peteris Zurbriggenas.


Marijampoliečiai lankėsi Vokietijoje

Kovo 21–28 dienomis Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos vadovaujama delegacija – Marijampolės apskrities administracijos viršininkas A. Mitrulevičius, Marijampolės savivaldybės meras V. Brazys, Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ vadovai direktorius kun. D.Brogys ir pavaduotoja E. Montvilienė, Alvito parapijos klebonas V. Kajokas, vertėja mokytoja Z. Karpavičienė – lankėsi Vokietijos šiaurėje, Oldenburgo krašto savivaldybėse ir parapijose. Viešnagėn pakvietė Clemens Rottinghaus, Marijampolės miesto garbės pilietis, kuris nuo 1992 metų žinomas labdaromis, o vėliau ir finansine parama daugelyje vyskupijos parapijų. Jo surasti geradariai, daugiausia privatūs asmenys ir „Caritas“ atstovai, penkerius metus rėmė Šakių dekanate vykdomus projektus – Šakių miesto vaikų darželį „Berželis“ ir Gelgaudiškio vaikų su negale internatinę mokyklą. Iki šiol teberemia vieną didžiausių projektų – Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos senelių globos namus, vargšų valgyklą, Kazlų Rūdos „Caritas“ patalpų rekonstrukciją ir vargšų valgyklą.


Pirmoji krikšto akcija Lietuvoje

X-XI amžiais per Europą nusirito antroji krikšto banga, kuri pastūmė krikščioniškojo pasaulio ribas gerokai į rytus. Būtent šiame laikotarpyje pasikrikštijo beveik visos Europos tautos: danai, švedai, norvegai, čekai, vengrai, rusinai (Kijevo Rusia) ir kt. Atrodytų, Pabaltijys buvo misionierių pamirštas kraštas. Tačiau taip nebuvo. Į šį regioną taip pat buvo pasiųsti misionieriai, kurių aprašymai išliko ir byloja apie Europos valdovų rūpinimąsi apkrikštyti Pabaltijo tautas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija