Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Motinos pašaukimas

Alytus. Alytaus dekanatas ir Viešoji įstaiga „Dienos namai” Motinos dienai skirtą renginį pavadino Vilties ir meilės švente. Pasimeldę už bendruomenės šeimų motinas, patikėdami jas Švč. Mergelės Marijos globai ir Dievo gailestingumui, parapijiečiai pasiliko bažnyčioje pasiklausyti kunigo, Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės kapeliono Arūno Simonavičiaus minčių.

„Mama yra vartai, pro kuriuos ateina žmogus. Tik vėliau jį apgaubia kiti žmonės. Kiekviena moteris pašaukta būti motina, tai prigimties šauksmas. Daugelis netekėjusiųjų taip pat tampa motinomis - ne savo kraujo vaikų, o dvasinėmis mamomis”,- kalbėjo kunigas. Jo teigimu, būti motina - seniausias pašaukimas, prilygstantis kunigystei. Motina ne tik Dievą prie savo vaikų priartina, bet ir žmogų prie Dievo pakylėja.

Žmogus, norėdamas sulaukti paguodos, augina šunis, o ne gimdo vaikus. Atėjus senatvei, dvasininko teigimu, toks asmuo pasijunta nieko nesukūręs. Kai jis išeis į Amžinybę, neliks žmonių, kurie už jį melsis, atmins geruoju.

Meilę savo mamai ir močiutei giesme paliudijo jauniausia „Dienos namų” lankytoja Greta. Savo likimo draugėms skirtą „Sūnaus laišką Motinai” perskaitė Lietuvai lemtingą dieną žuvusio alytiškio KASP savanorio Artūro Sakalausko motina Genutė Sakalauskienė. Ją su Motinos diena tulpių puokšte pasveikino Alytaus dekanas kun. Arūnas Užupis.

„Dienos namuose” įsikūrusio „Saulėgrąžos” klubo vaikai ir parapijos jaunimas parodė savo programėlę. Jie žalumynais vainikavo Marijos paveikslą.

Aldona KUDZIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija