Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Europai reikalinga siela,
kuri suteiktų gyvybę vienybei

Vilniaus arkivyskupas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis ir popiežiaus
Jono Pauliaus II atstovas kardinolas
Akilė Silvestrinis
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotrauka

Popiežius Jonas Paulius II sveikina Lietuvą, sugrįžusią į Europą, tapus Europos Sąjungos nare. Šiuos sveikinimus laikinajam Lietuvos prezidentui Artūrui Paulauskui ir Jono Pauliaus II poziciją - paminėti Europos krikščioniškąsias šaknis Europos Sąjungos konstitucinėje sutartyje - antradienį perdavė Šventojo Tėvo atstovas kardinolas Akilė Silvestrinis. Susitikime taip pat dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Vieninga Europa, pasak kardinolo A. Silvestrinio, - sena Popiežiaus mintis, išsakyta dar 1979 metais, kai jis tapo Katalikų Bažnyčios vadovu. „Europa turi du plaučius - Rytų ir Vakarų krikščionybę. Ir šitoje dvasioje paminėjau Lietuvos Prezidentui: Šventasis Tėvas norėtų, kad ES Konstitucijoje būtų paminėtos krikščioniškosios Europos šaknys. Ne tam, kad būtų išsireikalauta pripažinti istorinę tiesą, bet tam, kad Europoje galėtų plėstis tos didžios vertybės, kurios taip pat yra ir Lietuvos vertybės”, - kalbėjo kardinolas. Jis taip pat pabrėžė, kad vien pačios laisvės negana, jos klestėjimui reikalingos tam tikros vertybės - pagarba žmogui, šeimai, meilė vaikams, gyvybės saugojimas. Kad didele tapusi Europa galėtų toliau augti, anot kardinolo, ji turi rasti įkvėpimą didžiosiose vertybėse. „Jei yra viena valiuta, vienodi įstatymai, viena darbo rinka, tai Europai būtina ir siela, kuri suteiktų gyvybę šiai vienybei. Popiežius su didele viltimi žvelgia į naujas valstybes, kaip galinčias atnešti Europai tas vertybes”, - sakė kardinolas A.Silvestrinis.

Pagal Eltą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija