Atnaujintas 2004 liepos 9 d.
Nr.52
(1255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Krikščionių vienybės kelias –
neatšaukiamas

(Popiežiaus Jono Pauliaus II ir patriarcho
Baltramiejaus I susitikimas Romoje)

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus Pauliaus VI
ir Konstantinopolio patriarcho
Atenagoro I istorinis
susitikimas brolystės
ir taikos ženklan Jeruzalėje,
prieš maždaug 40 metų

Per praėjusią Šv. Petro ir Pauliaus šventę Vatikane susitikę didžiausių krikščioniškų Bažnyčių – Katalikų ir Stačiatikių – dvasiniai vadovai popiežius Jonas Paulius II ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I pažadėjo toliau stiprinti visų krikščionių, nepaisant išlikusių daugelio sunkumų šiame ekumeniniame kelyje, bendradarbiavimą. Šia proga taip pat buvo prisimintas prieš 40 metų, 1964-ųjų sausį, Jeruzalėje įvykęs jų pirmtakų – popiežiaus Pauliaus VI ir patriarcho Atenagoro I – pirmasis susitikimas po daugelio šimtmečių, praėjusių nuo skaudaus Romos ir Konstantinopolio atsiskyrimo 1054 metais. Paskelbtoje bendroje deklaracijoje Jonas Paulius II ir Baltramiejus I teigė, kad vykstanti Europos integracija sudaro naujas galimybes katalikų ir stačiatikių bendradarbiavimui ir ypač žemyno krikščioniškųjų šaknų gaivinimui, ko turi siekti abi Bažnyčios.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija