Atnaujintas 2004 liepos 9 d.
Nr.52
(1255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Chameleonai ir padlaižiai

Petras KATINAS

Lietuvoje rusų kalba išeinantys savaitraščiai „Obzor“ ir „Litovskij kurjer“ po antrojo Lietuvos Prezidento rinkimų rato nepaliauja lieti graudžių ašarų dėl K.Prunskienės pralaimėjimo. Buvęs partinis veikėjas, sovietinei armijai okupavus Afganistaną pasiųstas ten perduoti „vertingą patirtį“ afganų komunistams, dabar „Litovskij kurjer“ pagrindinis politikos apžvalgininkas Vladas Būtėnas apgailestauja, kad Prezidentu buvo išrinktas V.Adamkus. V.Būtėnas rašo: „Labai liūdnokai epopėjoje dėl „Mažeikių naftos“ pardavimo „Williams“ atrodo prezidentas Valdas Adamkus. Jo bandymai atsiriboti nuo to sandorio pasekmių davė savo vaisių, ir rinkėjai atidavė jam daug balsų. Ar tai reiškia, kad politinės klaidos kažkam lengvai nurašomos? Atrodo, kad taip ir yra“. Ir Rusijos laikraščiai, ypač vadinamieji nacionalpatriotiniai kartoja K.Prunskienės prasimanymus, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija