Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Tebus pašlovinti nenusilenkę
prieš netiesą“

Konferencijos „Bažnyčios
dvasininkų kova prieš
okupaciją“ dalyviai

Šiais vyskupo M.Reinio žodžiais galima apibūdinti Katalikų Bažnyčios pasipriešinimo nuožmiai sovietinei okupacijai prasmę.

Bolševikinis režimas nuo savo pradžios buvo aršiausias Dievo, Bažnyčios ir tikėjimo priešas. Jau Leninas vadino stačiatikių šventikus „vabzdžiais, kuriuos reikia negailestingai traiškyti“. Ir traiškė: per revoliuciją, pilietinį karą ir vėliau. Rusijoje buvo sunaikinta dešimt tūkstančių (!) cerkvių, tūkstančiai šventikų negailestingai sušaudyti, nukankinti, įkalinti, ištremti.


Paminklas kunigams
rezistentams atminti

Mons. Alfonsas Svarinskas
šventina paminklą kunigams
rezistentams Antanui Yliui
ir Justinui Lelešiui Kazlų Rūdoje

Prie Marijampolės Tauro muziejaus organizuotos konferencijos, skirtos kunigams rezistentams atminti, prisidėjo ir Kazlų Rūdos politiniai kaliniai, tremtiniai, šauliai, tikintieji. Jie pastatė įspūdingą paminklą kunigų rezistentų Antano Yliaus, įkūrusio 1945 m. rugpjūčio 15 d. Tauro apygardą, ir Tauro apygardos kapeliono Justino Lelešiaus, žuvusio 1947 m. rugsėjo 24 d., atminimui.


Politinių kalinių suvažiavimas

Kasmet, pirmą šeštadienį po birželio 14-osios Gedulo ir vilties dienos, magadaniečiai, kalėję visoje Kolymoje, – nuo Čiukotkos iki Magadano, – suvažiuoja į Rumšiškes. Šiemet įvyko jau šešioliktas suvažiavimas. Su tėvais atvyksta jų vaikai ir vaikaičiai, kurie tęs mūsų pradėtus darbus. Kasmet mūsų eilės retėja, tačiau dar pakankamai yra gyvų liudytojų, kurie kančios kryžių nešė surakintomis rankomis, lydimi ginkluotų azijiečių, sugrūsti tvankiuose vagonuose, be oro ir be lašo vandens, už tai, kad mylėjome savo gimtąją žemę, gynėme ją nuo raudonųjų okupantų. Mūsų dar pakankamai yra, mes dar gyvi.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija