Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Popiežius Jonas Paulius II
baigė vasaros atostogas

Baigėsi atostogos -
Popiežius atsisveikina
su italų kaimelio gyventojais

Popiežius Jonas Paulius II šeštadienio pavakare baigė savo trumpas vasaros atostogas Aostos slėnyje, Alpėse. Į Prancūzijos pasienyje esantį Les Combes kaimą Jonas Paulius II nuvyko liepos 5 dieną, o dabar grįžo į Romą. Tačiau Šventasis Tėvas grįžo ne į Vatikano apaštalinius rūmus, bet į Kastelgandolfo vasaros rezidenciją, kurioje pasiliks gyventi iki rugsėjo mėnesio pabaigos.


Ar suras bendrą kalbą
Europos Komisijos
ir Europarlamento pirmininkai?

Petras KATINAS

Pirmajame Europos
Parlamento posėdyje Ispanijos
socialistas Chosepas Boreljas
išrinktas naujuoju
Europarlamento pirmininku
EPA-ELTA nuotrauka

Europos Parlamento deputatai savo pirmajame posėdyje Strasbūre naujuoju Europarlamento pirmininku išrinko Ispanijos socialistą Chosepą Borelją. Buvęs pirmininkas airis Patas Koksas atsisakė kelti savo kandidatūrą. Ch.Boreljo išrinkimą lėmė didžiausių Europarlamento frakcijų – dešiniosios Liaudies partijos ir Socialistų susitarimas. Susitarta, kad Ch.Boreljas pirmininkaus tik pusę kadencijos – 2,5 metų, o vėliau pirmininkavimą perims Liaudies partijos atstovas. Tarp kandidatų į EP pirmininkus buvo taip pat Liberalų ir demokratų aljanso frakcijos siūlytas buvęs komunistinės Lenkijos disidentas, vėliau užsienio reikalų ministras Bronislavas Geremekas.


Ką pasirinks JAV:
dramblį ar asilą?

Petras KATINAS

Iš pradžių galima priminti, kad dramblys – JAV demokratų partijos simbolis, asilas – Respublikonų.

Visi ženklai, deja, rodo, jog dabartinis JAV prezidentas Džordžas Bušas gali būti neišrinktas antrajai kadencijai. Pirmiausia dėl akivaizdžių nesėkmių Irake, kur smurtui, žudynėms ir neramumams galo nematyti. Dar blogiau, iš sąjungininkų koalicijos pasitraukė Ispanija, o dabar – ir Filipinai. Jeigu Ispanija nusprendė išvesti savo karius iš Irako atėjus į valdžią kairiajai socialistų vyriausybei, tai Filipinai, kurie buvo vieni ištikimiausių Vašingtono sąjungininkų, pasidavė šantažui, kai irakiečiai pagrobė vieną filipinietį ir grasino nupjauti jam galvą, jeigu Manila neišves savo karių iš Irako. Tiesa, tų Filipinų karių Irake tebuvo tik 50, tačiau politinis smūgis JAV buvo nepalyginti didesnis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija