Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Įdomus ir naudingas seminaras

Telšių vyskupijos Katechetikos
centro vadovas kun. eduk. lic.
Rimantas Gudlinkis skaito
paskaitą Šilalės dekanato
tikybos mokytojams

Prieš išeidami vasaros atostogų, Šilalės dekanato tikybos mokytojai buvo susirinkę į paskutinį šiais mokslo metais metodinį seminarą. Jis išties buvo įdomus ir naudingas, nes į šį metodinį seminarą atvyko Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. eduk.lic. Rimantas Gudlinkis, kuris, atsivežęs specialią techninę vaizdo demonstravimo aparatūrą, gana vaizdžiai ir įdomiai skaitė paskaitą apie jaunimo religingumą. Savo išsamioje ir turiningoje paskaitoje jis nagrinėjo Bažnyčios ir šių dienų jaunimo religines problemas.


„Alfa“ kursai Panevėžio vyskupijoje

Veiklius parapijų tikinčiuosius, uolius katalikus pradžiugino Panevėžio vyskupijos Katechetikos centro Berčiūnuose liepos 1-4 dienomis organizuoti „Alfa“ kursai suaugusiesiems. Užsiėmimuose dalyvavo 20 dalyvių iš Utenos, Anykščių, Biržų, Panevėžio, Pasvalio ir Krekenavos dekanatų, kurių dauguma – tikybos mokytojai, įvairių katalikiškų bendruomenių nariai, aktyvūs parapijų pagalbininkai sielovados darbuose, puikūs evangelizuotojai ir apaštalai, nešantys tikėjimą savo gyvenimu kasdienybėje. Šio naujo mokymo iniciatorės – Panevėžio katechetikos centro vadovė Zita Tručionienė ir to paties centro suaugusiųjų švietimo metodininkė Kristina Rankelytė.


Katedros knygynas –
svetingi namai visiems

Vilniaus arkivyskupas
kardinolas Audrys Juozas
Bačkis ir knygyno darbuotojos
(iš kairės): Irma Michalskytė,
Dalia Balsevičiūtė
ir Laima Švedaitė

Liepos 9-ąją sostinėje duris atvėrė Katedros knygynas, esantis Vyskupų rūmų ansamblyje (Šventaragio g. 4), pačioje sostinės širdyje. Knygyno vedėja Dalia Balsevičiūtė sveikino pirmuosius lankytojus, dėkojo visiems, kurie nepraėjo pro šalį, užsuko pasidairyti, šį bei tą nusipirkti. Pasirinkimas gana didelis. Erdvių salių lentynose puikuojasi įvairių leidyklų išleistos knygos. Savo produkciją čia atgabeno Biblijos draugijos, „Aidų“, „Baltų lankų“, „Katalikų pasaulio“, „XXI amžiaus“, „Homo liber“, Paknio, Nacionalinio muziejaus, „Minties“ ir kitos leidyklos. Knygos sugrupuotos į lentynas pagal tematiką: religija, filosofija, grožinė, vaikų, meno literatūra. Naujienų skyriuje puikuojasi „Šventasis Kazimieras“, „20 rožinio paslapčių“, „Dievas ir dovana“ ir kiti leidiniai.


Ar Pandėlio bažnyčia pasipuoš
naujais bokštais?

Vargu ar kas prisimena Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo bažnyčią buvus su bokštais. Tačiau jie puošė šventovę iki XX amžiaus pradžios. Apie tai liūudija surastos archyvinės nuotraukos ir rašytiniai šaltiniai. Dabar ketinama bokštus atstatyti. Padaryta jau nemažai. Įkurta visuomeninė organizacija „Iniciatorių sambūris“, turinti antspaudą, sąskaitą banke. Jos nariai - pandėliečiams gerai pažįstami ir gerbiami žmonės: klebonas kun. Bronius Balaiša, seniūnas Romualdas Varanius, parapijos pastoracinės tarybos nariai, keletas mokytojų. Organizacija įregistruota Registro centre kaip juridinis asmuo, jai suteiktas paramos gavėjo statusas, numinti įvairių įstaigų slenksčiai, derinant, aptariant su paveldosaugos specialistais, architektais ir kt., parengti bokštų eskizai. Kalbiname šio sumanymo autorių, Vilniuje gyvenantį inžinierių Albiną JASIŪNĄ.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija