Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Aplankėme Pietų
Lietuvos bažnyčias

Prie naujosios Alytaus
Švč. M. Marijos, Krikščionių
pagalbos, bažnyčios

Liepos 3 dieną Jonavos parapijos klebonas dekanas kun. Sigitas Bitkauskas Sumos choristams, pastoracinės tarybos nariams ir katechetams organizavo įdomią kelionę po Pietų Lietuvos bažnyčias. Pirmiausia apsilankėme Garliavoje. Prienuose ilgametis Kristaus Apreiškimo bažnyčios klebonas, o dabar altaristas mons. Juozas Užupis, beveik dvidešimt metų čia dirbantis, įdomiai papasakojo bažnyčios istoriją, aprodė paveikslus, altorius. Žavėjomės jo darbais, neseniai užtverta akmenine tvora aplink šventorių. Ji sovietiniais laikais buvo nugriauta.


Po Vilniaus šventoves

Pušaloto parapijos krikščionys demokratai kartu su parapijiečiais birželio 20 dieną aplankė Vilniuje esančias šventąsias vietas. Ši kelionė – praėjusių metų piligriminės kelionės tęsinys.


Konferencija „ant ratų“

Pasvalio rajono moterų katalikių draugija, dalyvaujant M.Katiliškio bibliotekos bibliografei Bronislavai Lapinskaitei, moterims katalikėms iš Panevėžio ir Pakruojo rajonų draugijų bei Pasvalio miesto daugiavaikių šeimų vaikams suorganizavo pažintinę ekskursiją po pietrytinį Pasvalio kraštą, aplankant žymiausių šio krašto šviesuolių gimtąsias vietas.


Įsimintina kelionė

Jonavos politechnikos mokyklos vadovai gerai besimokančius moksleivius įvairiais būdais nuolat skatina. Viena pagrindinių tokių skatinimo priemonių yra ekskursijos. Tad penkiolika geriausių mokyklos moksleivių, vadovaujami mokytojų L.Kiseliovos ir J.Valatkienės, išsirengė į kelionę po istorines šalies vietoves. Tą ankstyvą šeštadienio rytą autobusas per Kauną pasuko Šiluvos, Tytuvėnų, Kryžių kalno link.


Nepakartojama išvyka

Dievo malonė aplankė mus, Biržų Šv.Jono Krikštytojo Bažnyčios choristus. Mūsų mylimo ir gerbiamo klebono kanauninko Daliaus Tubio dėka birželio 30 dieną choristai išvyko prie Ilgio ežero (Imbrado parapija), kur kasmet vyksta Marijos apsireiškimo paminėjimas. Į šią vietovę susirenka daugybė žmonių, tik gal šiais metais, kaip sakė tos parapijos klebonas, žmonių buvo mažiau.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija