Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Įsimintina kelionė

Jonavos politechnikos mokyklos vadovai gerai besimokančius moksleivius įvairiais būdais nuolat skatina. Viena pagrindinių tokių skatinimo priemonių yra ekskursijos. Tad penkiolika geriausių mokyklos moksleivių, vadovaujami mokytojų L.Kiseliovos ir J.Valatkienės, išsirengė į kelionę po istorines šalies vietoves. Tą ankstyvą šeštadienio rytą autobusas per Kauną pasuko Šiluvos, Tytuvėnų, Kryžių kalno link.

Šiluvoje jonaviečius moksleivius pasitiko altaristas mons. E.Simaška. Jis ekskursantams papasakojo bažnyčios bei Švč. M.Marijos koplyčios istoriją. Moksleiviai žavėjosi bažnyčios architektūra, ten esančiais altoriais, šventųjų paveikslais bei skulptūromis.

Įdomu moksleiviams iš Jonavos buvo ir Tytuvėnuose. Parapijos klebonas kun. V.Butkus moksleiviams aprodė neogotinio-barokinio stiliaus Švč. M.Marijos bažnyčią, vedžiojo po Kristaus kančios laiptų koplyčią. Moksleiviai taip pat buvo supažindinti su miestelyje esančiu bernardinų vienuolynu, jo koplyčia, celėmis, kur kadaise gyveno vienuoliai. Parapijos klebonas moksleiviams taip pat priminė, kad šiame vienuolyne dar carizmo laikais veikė lietuviška mokykla.

Ypač ekskursantus iš Jonavos sudomino Kryžių kalnas. Tarp gausybės kryžių jonaviečiai paliko ir po mažą kryželį. Jie šiltai buvo sutikti ir pranciškonų vienuolyne, kuris šiuo metu veikia Kryžių kalno papėdėje. Čia su moksleiviais nuoširdžiai bendravo broliai vienuoliai. O grįžtant į namus, dar buvo aplankyta Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedra.

„Daugiau tokių įdomių kelionių“, - jau sugrįžę į namus sakė moksleivės J.Kriučkova bei J.Davalgaitė.

Alfonsas ZUBRECKAS

Jonava

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija