Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Vieni rinkimai baigėsi,
kiti rinkimai artėja

Kruonio rinkimų apylinkėje per pakartotinius Prezidento rinkimus birželio 27 dieną užtikrintai laimėjo Valdas Adamkus. Už jį balsavo 392 rinkėjai, t.y. 67,4 proc. balsų, už Kazimirą Danutę Prunskienę – 189 rinkėjai – 32,6 proc. Už tai nuoširdžiai dėkoju kruoniškiams rinkėjams. Taip pat nuoširdus ačiū Kruonio krikščionių demokratų kuopos nariams, kurie ne tik patys neraginami balsavo už V.Adamkų, bet paragino ir kitus rinkėjus. Be to, kaimo šviesuoliai, negailėdami nei jėgų, nei laiko, buvo noriai įsitraukę į rinkimų kampaniją.

Netrukus vyks rinkimai į Seimą. Viliuosi ir tikiu, kad, turint tokį didelį agitatorių būrį, sėkmė lydės ir ateityje. Labai norėtųsi, kad tų talkininkų dar padaugėtų ir kad krikščionių demokratų gretas papildytų nauji iniciatyvūs žmonės, ypač jaunimas. Dabartinėje mūsų kuopoje yra dešimt žmonių, kurie savo veikloje vadovaujasi krikščioniška artimo meile.

Per ateinančius rinkimus krikščioniška idėja turime patraukti ir abejingus rinkėjus, nes per praėjusius rinkimus balsuoti neatėjo daugiau nei pusė jų. Ypač turime patraukti jaunimą, kuris visada dega idealizmu. Mes, krikščionys demokratai, eidami drauge su Bažnyčia, užtikriname savo moralinį patvarumą, negražbyliaujame ir nežadame to, ko negalime padaryti. Reikia demaskuoti tuos nusipelniusius gyventi geriau kitų sąskaita, kurie prieš rinkimus į Seimą gausiai žarstė pažadus: panaikinti biurokratinę grandį – apskritį, sumažinti Seimo narių skaičių iki 71; sumažinti naktinį elektros tarifą iki 4 ct. Daug ką žadėjo, deja, po rinkimų viską užmiršo, tik savo gerovės neužmiršo.

Didžiausias žmonių turtas – doras dvasingas gyvenimas. Taigi būkime vieni kitiems atlaidūs ir skubėkime vieni kitiems daryti gera, net ir kitaminčiams, tada širdyje bus gera. Meile, gėriu, širdies šiluma ir materialinėmis vertybėmis dalykimės su visais, taip pat ir su skirtingų tautybių bei tikėjimų žmonėmis. Neatneš turtai laimės, jeigu mes nematysime vargšo ir jo neatjausime. Nelaimingiausi yra tie, kurie vartosi neteisėtai įsigytuose milijonuose, jų sąžinė nerimsta nei dieną, nei naktį.

Dabartiniu metu jaunimo ir visų žmonių auklėjimui turi nemažą įtaką bulvarinė žiniasklaida, kurią tinka vadinti purvasklaida. Teigiamai galima įvertinti tik tą žiniasklaidą, kuri sąžiningai atlieka savo pareigą – operatyviai ir objektyviai informuoja visuomenę. Purvasklaida – tai ta, kuri už pinigus plačiai skleidžia bet kokį melą ir šmeižtą, nešvankybes, vulgarumą, antikultūrą. Erotiniais ir smurto filmais užpildytos televizijų programos. Tai nuodija visą tautą, ypač jaunimą. Dėl neigiamos purvasklaidos įtakos pilni kalėjimai, šimtais skaičiuojama žmogžudysčių, savižudžių ir kitokių nusikaltimų. O valdžia nieko nedaro, kad sustabdytų jaunimo moralinį nuosmukį. Tad per ateinančius rinkimus į Seimą norėčiau pakviesti visus balsuoti už tuos, kurie vadovaujasi krikščioniškomis vertybėmis ir nežada to, ko negalima padaryti. Kviečiu į talką krikščionis katalikus, „Caritas“ darbuotojus, Kolpingo draugijos narius ir kitus tikinčiuosius, nepaisant kad ir kokio tikėjimo jie būtų. Taip pat kviečiu būti aktyvius dvasininkus ir paaiškinti tikintiesiems, kas ko vertas. Domeikavos ir Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas savo straipsnyje „Katalikai rinkėjai privalo būti aktyvūs“ rašo: (…) „Man susidaro įspūdis, kad Lietuvoje Bažnyčia nutildyta melagingais priekaištais ir nepagrįstais kaltinimais, neva Bažnyčia kišasi į politiką. Bažnyčia atskirta nuo valstybės, ko jai čia reikia ir pan. Tai išbandyta Bažnyčios priešų taktika“ („XXI amžiaus“ priedas „Pro vita“, Nr. 4, 2004 04 23). Kai valdančiajai nomenklatūrai naudinga, tada Bažnyčios, kaip moralinio autoriteto, prašo kreiptis į tikinčiuosius (pvz., referendumo atveju). O kada Bažnyčia nori išryškinti valdančiosios nomenklatūros „moralinius autoritetus“, tuomet jūs, dvasininkai, nesikiškit. Manyčiau, kad dvasininkai yra Lietuvos piliečiai ir, be jokių užuolankų, gali bei turėtų pasakyti, kas yra ko vertas.

Jonas KAIRIŪKŠTIS,
Kruonio krikščionių demokratų kuopos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija