Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Blogai, kai neiname balsuoti

Norėčiau padėkoti jūsų laikraščiui, kad nevarginate savo skaitytojų Lietuvos politikų rinkiminėmis reklamomis. Kai pavartėme kitus laikraščius ir paskaitėme tas reklamas, tai visiškai neaišku, ar tie kandidatai Lietuvos žmones kvailiais laiko, ar patys tokie yra. Štai, pavyzdžiui, V.Uspaskich pažada žmonėms, kad jei jis bus išrinktas, tai gins lietuvių teises Europos Sąjungoje. Įdomu, nuo ko ir kokias lietuvių teises jis gins Europos Sąjungoje? Gal nuo geresnio gyvenimo ar demokratijos? Juk jis dar net nebuvo gimęs, kai jau visoje Europoje ekonomika klestėjo. Tai gal demokratiją gins? Bet ar jis pats supranta apie Europos demokratiją, kai ją pačią jis pažino tik Lietuvoje?

Prisiminkim ir V.Blinkevičiūtės pažadus bei kažkokių sutarčių pasirašymus, nes, matote, tik po jos išrinkimo turime stengtis būti sąžiningi, padorūs ir t.t. Bet ar būtinai tik ją būtų reikėję išrinkti Lietuvos Prezidente, kad žmogus pasidarytų sąžiningas ir visavertis savo tautos narys?

Viename Lietuvos laikraštyje skaičiau žmogaus laišką, kuriame jis „deklaruoja savo kerštą“ valdantiesiems, nedalyvaudamas balsavimuose. Tik jis, vargšas, visiškai nesupranta, kad tuo jis keršija ne politikams, ne santvarkai, o pats sau. Taip jis ir toliau palieka vadovavimo vairą korumpuotų, moraliai susikompromitavusių ir didžiųjų kombinatorių rankose. Lietuvos žmonių pasyvus dalyvavimas rinkimuose privedė prie to, kad valdžioje pasilieka tie patys politikai, kuriems meluoti, imti kyšius jau yra kasdieniškas dalykas. Nė viename pasaulio demokratiniame krašte dar nebuvo tokio atsitikimo, kad žmogus, automobiliu mirtinai sužalojęs kelis žmones, sužeidęs policininką, prisimelavęs po kelis kartus per dieną arba, dar gražiau, išsipagiriojęs ant grindinio prie mėgstamo restorano, galėtų ir toliau dirbti valdžios institucijose. Ir tai Lietuvoje vyksta tik dėl to, kad žmonės savo kerštu nebalsuoti rinkimuose tokius vėl grąžina į postus jiems vadovauti. Kanadoje, pavyzdžiui, visiškai užtektų politiko bent vieno necenzūrinio žodžio, ir jis būtų priverstas arba atsistatydinti, arba žmonės savo balsavimu parodytų jam, kad taip valdyti žmonių neturi jokios teisės. Ir tik, neduok Dieve, jei bent kuris politikas pameluotų…

Tad, mieli Lietuvos žmonės, balsuokite visi ir neleiskite, kad jus valdytų jūsų neverti žmonės. Tikriausiai ir dabar yra skaudu visiems klausytis tokių žodžių: „mane išrinko tauta“, kai tuo tarpu visi žinome, kaip pasyviai toji tauta dalyvavo rinkimuose.

Nijolė BAGDŽIŪNIENĖ

Kanada

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija