Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Šmeižtas, neapykanta, o kas toliau?

Kazimieros Prunskienės rinkimų štabas nesiliauja šmeižęs teisėtai išrinktą prezidentą Valdą Adamkų. Į mano rankas pateko Aurimo Diržiaus, Giedrės Gorienės, Justo Mikalausko leidžiamas bulvarinis laikraštis „Laisvas laikraštis“ Nr.14. Pirmajame puslapyje didelėmis raidėmis parašyta, kad V.Adamkus yra „mafijos prezidentas“, „Valdas Adamkus – apsišaukėlis“.

Už Prezidentą V.Adamkų balsavo ne mafija, o Lietuvos gyventojai, bijodami, kad į Prezidentūrą neatvyktų gintarinė ledi – „Šatrija“. Daug Lietuvos gyventojų, o ypač kauniečiai pasitiki V.Adamkumi ir geranoriškai už jį balsavo.

Už gintarinę ledi balsavo žmonės, tikintys Rolando Pakso skleidžiama propaganda, nelietuviškai kalbantys gyventojai ir, anot „Vakaro žiniose“ parašytos minties, bėgusieji sveikinti R. Paksą Telšiuose senyvo amžiaus žmonės ir nesiprausę „bomžos“. O už V.Adamkų balsavo apie Lietuvos likimą galvojantys žmonės, bijantys, kad vėl neatneštų į Lietuvą kas nors vadinamosios Stalino saulės. Šiuokart Putino ar Lukašenkos.

Dėl straipsnio „Valdas Adamkus – apsišaukėlis“ norisi kategoriškai pareikšti: aš buvau Kauno Pramonės rinkiminėje apylinkėje Nr.79 stebėtoju ir pats perdaviau į rinkimų štabą žinias, kad šioje apylinkėje balsavusiųjų buvo 1151 ir balsavusių paštu -139. Bendras balsavusiųjų skaičius buvo 1290. Iš jų 860 balsavo už V.Adamkų ir tik 430 už K.Prunskienę. Taigi už V.Adamkų balsavo per 66 proc. rinkėjų.

Jau tuo momentu mes, stebėtojai, tikėjome, kad, lygiuojantis į 79-ąją apylinkę, Kaune turėtų balsuoti už V.Adamkų 69 proc. rinkėjų. Taip ir įvyko. Taigi pateikti skaičiai antroje lentelėje (p. 5) yra teisingi. Galutinėje lentelėje surašyti skaičiai yra pridėjus ir paštu balsavusius rinkėjus. Balsavimo komisijos protokolais tikėti būtina, nes juose pasirašė ir V.Adamkaus, ir K.Prunskienės komisijose dirbusieji patikėtiniai bei neutralūs stebėtojai.

Taigi už prezidento V.Adamkaus šmeižtą „Laisvojo laikraščio“ redaktoriai turėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jie užsiima nusikalstama veikla. Keista, kad didžiai gerbianti save K.Prunskienė ir jos rinkimų propagandinis štabas net nesugeba garbingai pralaimėti. Tuo labiau kad nesilaikoma elementaraus padorumo, savigarbos. Tai dar sykį liudija, kad palaikantys K.Prunskienę rinkimų štabo darbuotojai yra nesąžiningi, vadovaujasi sovietiniais žmonių mulkinimo metodais.

Taigi gaila, kad K.Prunskienė ir jos komanda net nesugeba garbingai pralaimėti, toliau dezinformuoja visuomenę, visais įmanomais būdais kenkia Lietuvai.

Serapinas KITKAUSKAS,
buvęs tremtinys

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija