Atnaujintas 2005 balandžio 1 d.
Nr.25
(1326)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Sąjūdi, būk Lietuvos sąžinė!

Vytautas Landsbergis

Mylimieji Sąjūdžio bendražygiai, malonūs IX suvažiavimo svečiai!

Sveikinu Lietuvos Sąjūdžio IX suvažiavimą, linkiu sėkmingo darbo šiandien ir dar sėkmingesnio rytoj. Tas darbas Lietuvai reikalingas, ir gerai, kad Sąjūdžio pasišventėliai ligi šiol išsaugojo jo struktūrą. Kita vertus, esminis dalykas bus gyvybingumo egzaminas, kurį laikant Sąjūdžiui reikia kasdienės energijos.


Nepriklausomos Lietuvos jėgos struktūroms kadrus rengia nelegalios Rusijos mokyklos

Dr. Povilas JAKUČIONIS,

Seimo narys

Vis nesibaigiant KGB rezervininkų skandalui Lietuvoje, viešumon kyla kiti mūsų gynybos ir teisėsaugos patikimumu abejoti verčiantys faktai. Kyla klausimų, ar tai nėra, anot A.Paulausko, „daug metų valstybei ištikimai dirbančių“ KGB rezervininkų ar į juos panašių rankų darbeliai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija