Atnaujintas 2005 balandžio 1 d.
Nr.25
(1326)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pakelkime akis ir atverkime širdį!

Vilniaus arkivyskupo velykinis sveikinimas

Mielieji,

šiandienos žmogus nuolat siekia išsilaisvinti. Ieško svaiginančių pramogų, kad išsilaisvintų nuo kasdienybės. Triūsia sekmadieniais, kad išsilaisvintų nuo paskolų. Perka loterijos bilietus, kad išsilaisvintų nuo darbo. Praktikuoja psichoanalizę ar jogą, kad išsilaisvintų nuo depresijos. Gilinasi į horoskopus, kad išsilaisvintų nuo asmeninės atsakomybės. Priima „pragmatiškus“ sprendimus, kad išsilaisvintų nuo jautrumo. Mąsto apie tikėjimą „šiuolaikiškai“, kad išsilaisvintų nuo sąžinės. Renkasi „saugų seksą“, kad išsilaisvintų nuo meilės. Kaitalioja „gyvenimo partnerius“, kad išsilaisvintų nuo šeimos. Puoselėja jaunystės kultą, kad išsilaisvintų nuo senatvės…


Velykų Tridienis

Didžiojo penktadienio
procesijai iš Vilniaus Arkikatedros
į Trijų kryžių kalną vadovavo
kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Tomo Černiševo (ELTA) nuotrauka

Didįjį ketvirtadienį - eucharistijos ir kunigystės įsteigimo dieną - dvasininkai atnaujino kunigystės įžadus ir pašventino aliejus, kuriuos visus metus naudos teikdami sakramentus. Didįjį ketvirtadienį Velykų Tridienis prasidėjo vyskupijų katedrose ryte švęstomis Krizmos šv. Mišiomis. Taip jos vadinamos dėl to, kad tik šių šv. Mišių metu pašventinti trijų rūšių aliejai per visus ateinančius metus naudojami Krikšto, Ligonių patepimo, Sutvirtinimo sakramentams. Šios pamaldos vyksta tik vyskupijos Katedroje, o jas drauge su savo ganytoju švęsti atvyksta visi vyskupijos kunigai, nes Didįjį ketvirtadienį, minint Eucharistijos įsteigimą, švenčiama ir Kunigų diena.


Tęsiasi amžinas prisikėlimas

Velykinis laiškas Panevėžio vyskupijos kunigams ir tikintiesiems

Brangieji, džiaugsmingai sveikinkime vieni kitus. Velykos! Prisikėlimas iš mirties, kančių; prisikėlimas iš nuodėmių. Džiaukimės: daugelis Gavėnioje atliko išpažintį, savo kaltes išpažino ir ryžosi prisikelti iš blogybių. Ilgai pykęsi kaimynai susitaikė. Daugelis pajuto, kad nebegali gyventi paklydimuose; ryžosi nebepraleisti sekmadienių, kasdienės maldos. Tokie žmonės yra didelė visiško Lietuvos prisikėlimo viltis. Yra net atsisakiusių alkoholio. Taip vyksta amžinas prisikėlimas. Tad su džiaugsmu vieni kitus apkabinkime.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija