Atnaujintas 2005 balandžio 1 d.
Nr.25
(1326)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Apsėstieji

Vilniaus merą Artūrą Zuoką jau reikia laikyti apsėstuoju. Ne kipšai, o statybų manija jį neabejotinai yra apsėdusi. Patirtis rodo, kad ne statinių reikalingumas jam labiausiai rūpi, o pats statybų procesas, statybų viralas. Iš perdėto mero atkaklumo, iniciatyvų gausos labai panašu, kad meras asmeninės naudos turi, kad nuo to viralo nemenkas nuoviras nusigriebia. Spjauna jis iš aukšto, be didelio poreikio neseniai pastatyto savivaldybės bokšto į miestą, jo architektūrą. Mero pavyzdžiu, statybų manija apsėstos, seka statybinės firmos, firmelės, privatūs asmenys, nes žino, kad meras neatsisakys juos globoti, leis plotus statyboms privatizuoti.


Kristaus kančia ne prislegia,
o kelia

Norėčiau pasidalyti mintimis apie kovo 25 dieną (Nr. 24) išspausdintą straipsnį „Eucharistijos patirtis: šv. Juozapo iškilmės Alytuje“.

Man patikdavo skaityti aktyvios Alytaus parapijietės K.Bondarevos straipsnius, tačiau keli pastarieji, ypač šis, mano nuomonę pakeitė. Įdomu, kodėl ši, atrodo, sąmoninga parapijietė nori būti Dievo vietoje, o nelikti tikinčiąja? Įdomu, kodėl ji mano turinti teisę nurodyti kunigui, kokį pamokslą sakyti, kaip organizuoti šventes? Kodėl ji mano, kad kunigas turi su ja tartis dėl savo asmeninio gyvenimo, dėl poilsio? K.Bondarevai atrodo, kad kunigas jai turi už viską atsiskaityti. Įdomu, kodėl katalikę slegia Kristaus kančia? Manau, šv. Juozapas tikrai nesupyktų, jei per jo šventę būtų prisiminta Jėzaus kančia. Aišku, jei ji mato tik žiaurumus, o ne nuopelnus iš kančios, tai tada tikrai slegia. Bet Kristaus kančia yra išgananti ir nuopelninga. Viešpaties kentėjimas, mirtis ant kryžiaus ir Prisikėlimas yra tikėjimo esmė. Todėl apie tai galima kalbėti bet kurios šventės metu, ypač Verbų išvakarėse.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija