Atnaujintas 2005 balandžio 1 d.
Nr.25
(1326)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Bažnyčios pašaukimas – ginti teisingumą

Pastoracinės konstitucijos „Gaudium et spes“ vertinimai

Mindaugas BUIKA

Taika yra teisingumo darbas ir meilės vaisius

„Džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas, kuriuos išgyvena šiuolaikiniai žmonės, ypač vargšai ir visokeriopai prislėgtieji, taip pat yra Kristaus mokinių džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas. Ir nėra nieko tikrai žmogiško, kas jų širdyse nesurastų atgarsio“, – rašoma II Vatikano Susirinkimo didžiojoje pastoracinėje konstitucijoje „Gaudium et spes“ („Apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje“), kurios paskelbimo 40-mečio proga kovo viduryje Vatikane buvo surengta mokslinė konferencija. Šio susitikimo, kurio tema „Pašaukimas į teisingumą: „Gaudium et spes“ paveldas po 40 metų“, rengėja buvo Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba. Jos įkūrimas 1988 metais siekiant „skatinti teisingumą ir taiką pasaulyje sutinkamai su Evangelija ir Bažnyčios socialiniu mokymu“ kaip tik buvo minėtame dokumente Susirinkimo tėvų išreikštas pageidavimas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija